Megatrendy - Jak ovlivní ČR?

Megatrendy - Co to je a jak ovlivní Českou republiku?

Svět kolem nás se rychle mění. Predikovat přesný vývoj, ať už v technologické, společenské nebo environmentální problematice, je téměř nemožné. Moderní přístupy v oblasti strategického foresightu, metodologie zaměřené na zkoumání budoucnosti, nám ale umožňují sledovat a popisovat nejrůznější trendy a tzv. megatrendy, a následně odhadovat, jakým způsobem ovlivní konkrétní region.

Megatrend = Soubor souvisejících méně významných trendů, které společně vedou k zásadní disrupci v regionu nebo oboru.

V rámci nového projektu budeme mapovat efekty megatrendů specificky na Českou republiku. Tato lokalizace je důležitá nejen pro získání povědomí o charakteristikách země v kontextu megatrendů, ale zejména pro lepší připravenost na příležitosti i možná rizika, která z megatrendů vychází, a která nám může pomoci zvýšit odolnost České republiky.

V čem projekt spočívá?

Koncept megatrendů, se kterým dlouhodobě pracujeme, vychází z analýz Evropské komise a věnuje se kolektivně všem členským státům EU. Tyto často i globálně působící megatrendy nicméně neříkají, jak konkrétně jimi budou zasaženy jednotlivé země, které mají velmi odlišné výchozí podmínky (např. průmyslová základna, úroveň vzdělání, legislativa, kultura apod.). Právě na to bychom se rádi v této sérii zaměřili. V následujících měsících budeme představovat jednotlivé megatrendy, zkoumat ale budeme důsledně jejich dopady právě na Českou republiku. Abychom však hodnocení mohli provést co možná nejvíce holisticky, potřebujeme znát váš pohled.

Jak se zapojit?

Je dobře známo, že víc hlav, víc ví, u tohoto projektu to platí dvojnásob - zapojení externích pohledů je kriticky důležité. Každý měsíc budeme publikovat krátké články, které obsahují základní informace o jednom z megatrendů. První z nich si již můžete přečíst zde.

Co je však nejdůležitější, vy máte možnost do lokalizace promluvit - Sdílejte své názory na daný megatrend ve formuláři, který je součástí každého našeho megatrendového článku. Především díky vašemu zapojení můžeme získat a do přemýšlení o lokalizaci zapojit multidisciplinární perspektivy. Nebojte se prosím sdílet své názory a vhledy i v případě, že v celé šíři témat nemáte expertízu. Na základě pravidelného sdílení názorů vás a dalších zapojených účastníků pak budeme článek doplňoval a vy tak jasně uvidíte, jaký je převažující pohled na vývoj megatrendu a jeho dopadů na Českou republiku.

Nejste mezi oslovenými účastníky a chtěli byste se zapojit?

Víte o někom koho by zapojení do projektu mohlo zajímat? Chcete dostávat informace o projektu jako první? Napište nám váš email a my vám budeme všechny aktuální informace posílat přímo do emailové schránky.*