Megatrendy - Nedostatek zdrojů

Tento blogpost je součástí projektu zaměřeného na lokalizaci megatrendů na Českou republiku. Základní informace si o něm můžete přečíst zde. Analýzu předchozího megatrendu včetně jeho aktualizace si můžete přečíst zde.

Ve většině světových společností se ekonomický růst považuje za vrchol úspěchu, zároveň však neustávající růst vytváří stále větší nároky na omezené zdroje naší planety.

Jak se s nedostatkem zdrojů, který některé oblasti zasahuje již nyní, ale řadu dalších zasáhne v následujících letech, lidstvo vyrovná? Může pomoci další technologický vývoj, odhalení nových zdrojů a nebo je jedinou možností zastavení nebo alespoň zpomalení ekonomického růstu? To je téma druhého megatrendu z naší série, který vychází z evropských megatrendů, jak je identifikovala Evropská komise. Jak megatrend dopadne specificky na českou republiku? Ve foresightových analýzách Evropské Komise se klade důraz zejména na tyto očekávané trendy:

 • Společenský tlak na “dostatečnost” na úkor neustálého ekonomického růstu - Snaha o větší míru autonomie skrz minimalizaci importu a obecné úsilí o snižování energetické náročnosti 
 • Tlak na zajištění dostatečných zdrojů  - Diverzifikace vlastní poptávky a jasnější nastavení limitů systému, v kterém existujeme (ty se už dnes jasně projevují: změny klimatu, znečištění vody,..)
 • Nové zdroje surovin - Hledání nového druhu surovin, kvůli nedostatku nerostných surovin a jejich zvyšujícím se cenám; další směřování k principům cirkulární ekonomiky. Dále také rozrůstání nových možností zdrojů z nového prostředí.
 • Změny chování - Současné nastavení společnosti směřuje k chování, které staví na vysoké spotřebě a produkované množství odpadu, tlak na změnu přijde s viditelne zvýšenou cenou za rozsáhlou extrakci surovin
 • Rozvoj managementu zdrojů - Opatrný a pečlivý management dostupných zdrojů je klíčový pro udržení kvality života a zároveň zvýšení udržitelnosti, jinak budou stoupat negativní trendy (ztráta biodiverzity, pandemie, dostatek vody, jídla, …)

Hnací síly megatrendů se ale v průběhu času mění. Jak to může vypadat je zobrazeno na časové ose níže.

Tyto rozsáhlé trendy se rozvíjejí globálně, jaký ale mohou mít dopad právě na Českou republiku? Jak často se s nimi setkáváme již v dnešní době? Zkuste se zamyslet například nad následujícími otázkami:

 • Jaké riziko může nedostatek zdrojů znamenat pro Českou republiku?
 • Je možné nedostatek zdrojů využít i jako příležitost?
 • Může se stát Česká republika soběstačnou při získávání zdrojů?
 • Pozorujete nějaké změny chování v otázce spotřeby lidí v České republice?

Jaká je výchozí pozice ČR v kontextu tohoto megatrendu? 

Jedná se pouze o ilustrativní výčet 

 • Strategie ČR 2030 si dává za cíl adaptaci českých obcí na změny klimatu a její negativní dopady (zejména nedostatek kvalitní vody). Kromě toho určuje cíl chránit cenné části českého ekosystému a jejich revitalizaci. 
 • Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny se v Česku podle Eurostatu pohyboval v roce 2021 kolem 15 procent. ČR tak byla třetí nejhorší z celé EU a hluboko pod průměrnou hodnotou celé sedmadvacítky na úrovni 38 procent. 
 • Česká veřejnost transformaci na nízkouhlíkovou ekonomiku také nepodporuje úplně jednoznačně. Podle výzkumu Česká (ne) transformace, který vypracoval Sociologický ústav STEM a Institut 2050. Česká veřejnost výrazně podporuje ochranu přírody, krajiny a boj pro změně klimatu, zároveň má však velké obavy z ekonomických a sociálních dopadů transformace. 
 • Otázce udržitelnosti zdrojů se v České republice věnuje pozornost také ve výzkumné sféře. Pod hlavičkou Akademie věd ČR funguje například CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny, který zkoumá její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost. V oblasti ekonomiky za zmínku stojí dále Institut cirkulární ekonomiky.
 • Změnu spotřebného chování ve veřejném prostoru propagují zejména některé iniciativy jako je Nerůst, nerůstové hnutí v ČR však získává kvůli různým mediálním výstupům spíše kontroverzní nálepky.

Zapojte se do lokalizace tohoto megatrendu a do odhadu jeho dopadu na Českou republiku. Považujete jej spíše za příležitost nebo hrozbu?
Vyplňte prosím formulář a podělte se o vaše názory a vhledy do 20.6. 2024.

Děkujeme a budeme se těšit na vaše vstupy!

Tým Českých priorit

Nejste mezi přímo oslovenými účastníky a chcete se zapojit?

Víte o někom koho by zapojení do projektu mohlo zajímat? Chcete dostávat informace o projektu jako první? Napište nám váš email a my vám budeme všechny aktuální informace posílat přímo do emailové schránky.*