Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

Níže uvedené zásady představují souhrn základních pravidel, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů a zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.

Základní principy

Obecně platí, že vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel. Osobní údaje lze rozdělit do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nesmíme.

Osobní údaje zpracováváme bez vašeho souhlasu v případech, kdy:

 • údaje jsou pro nás nezbytné ke splnění právní povinnosti (např. zákon o účetnictví),
 • údaje jsou potřebné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme,
 • máme oprávněný zájem na zpracování údajů (typicky vedení evidence a informování o naší činnosti).

V ostatních případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu.

Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly vhodně zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

Osobní údaje uchováváme v souladu se zákonnými lhůtami stanovenými právními předpisy.

Jaké osobní údaje nejčastěji zpracováváme prostřednictvím našich webových stránek

 1. Soubory cookie – Soubory cookie jsou nástrojem umožňujícím funkčnost webu pro konkrétního uživatele. Informace o souborech cookie, které shromažďujeme a k jakým účelům, včetně návodu, jak zabránit jejich ukládání, najdete zde.
 2. Údaje o osobách, které se přihlásí na některou z pořádaných akcí, seminářů apod. – Pokud se rozhodnete přihlásit na některou z akcí prostřednictvím námi provozované webové stránky, zpracováváme osobní údaje, které nám v rámci přihlášení poskytnete.
 3. Newslettery – Pokud se rozhodnete přihlásit k odběru newsletteru nebo jiného informačního materiálu prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našem webu, automaticky vyžadujeme váš souhlas se zpracováním poskytnutých osobních a kontaktních údajů.

Seznam zpracovatelů

Vaše údaje neprodáváme, ani je jiným způsobem nepředáváme dalším osobám, s výjimkou našich smluvních partnerů, kteří nám umožňují s vámi komunikovat, a s výjimkou situací, kdy máme zákonnou povinnost vaše údaje předat jiné osobě.

Informace o vašich základních právech

Máte právo:

 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování;
 • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů;
 • vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené;
 • požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti);
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti o správci osobních údajů

České priority, z.ú., Národní 11, Praha 1, 110 00
IČO: 07816847, Spisová značka U 767 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní údaje: info@ceskepriority.cz
Kontaktní údaje na pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů: jan@ceskepriority.cz