Jsme nevládní neziskový think-tank výzkumníků a expertů na veřejný sektor

Přál bych si, aby naše země uměla přemýšlet o tom, kde svět bude. A aby efektivně a koordinovaně mířila tam, kde chceme, aby byl.
Jan Kleňha Spoluzakladatel a ředitel
Veřejná správa má obrovský dopad na životy nás všech. Pojďme přispívat k tomu, aby fungovala co nejvíce efektivně a skutečně chytře.
Ladislav Frühauf Spoluzakladatel a člen správní rady

Šuplíkové analýzy nám nedávaly smysl

Vznikli jsme jako skupina kamarádů a kolegů, kteří věřili myšlence, že i malé zlepšení politického rozhodování může mít širokosáhlé a dlouhodobé pozitivní dopady. V roce 2018 jsme se začali intenzivně sledovat vývoj v zahraničí a zkoumat možnosti, jak může nezisková organizace efektivně napomáhat ke zlepšování rozhodování státu. Nechtěli jsme být think-tank tvořící vynikající analýzy, které pak končí v šuplíku. Proto jsme se se pustili do intenzivní spolupráce se státní správou a začali hledat možnosti, jak pomáhat nejen v jednotlivých tématech a oblastech, ale zejména systémově.

Naší zásadou byla vždy apolitičnost a snaha o rozvoj využívání kvalitních analytických nástrojů a přístupů ve veřejné správě. Od té doby jsme vyrostli do organizace, která má přes 20 zaměstnanců a je financována ze zahraničních i českých výzkumných grantů, filantropických zdrojů i veřejných zakázek. Zde naleznete výroční zprávy za roky 20192020 a 2021.  

V týmu kombinujeme znalosti a zkušenosti z výzkumu, veřejné správy, neziskového i soukromého sektoru 

Projektový tým

Díky různorodému zaměření i působení ve vědě a výzkumu v Českých prioritách pokrýváme široké spektrum témat. Máme řadu zkušeností s projektovým řízením, komunikací i prosazováním našich analýz či metodik a také využíváme bohatou síť kontaktů a externích spolupracovníků. 

Karolina Bieliková
Researcher

Zapojuje se v rámci foresightového projektu.
Petr Bouchal
Project manager

Vede projekt PANK a pracuje na tématech dat ve veřejném sektoru a státní služby.
Tomáš Čech
Researcher
Pracuje na projektu PANK, na foresightu a snaží se být u všeho, co se týká udržitelnosti.
Ladislav Frühauf
Zakladatel, člen správní rady
Zapojuje se do všech projektů, navazuje nová partnerství a hledá nové horizonty naší práce.
Dominik Hajduk
Researcher

Věnuje se forecastingovému projektu a ad-hoc analýzám.
Pavel Hanosek
Resercher
Pracuje na forecastingovém projektu FORPOL, kde se podílí na plánování jeho budoucnosti.
Jan Kleňha
Zakladatel, ředitel
Spoluzakládal organizaci a dnes má na starosti hlavně projekty zaměřené na foresight.
Tereza Majerová
Researcher
Zajímá se o budoucnost a pracuje zejména na forecastingových projektech a naší vnější komunikaci.
Alexandre Reznikow
Senior Researcher
Soustředí se na sociální politiku, foresight a zkvalitnění analytické práce ve veřejné správě.

Monika Rosenkrancová
Researcher

Pracuje na projektu PANK a vede ČP.edu.

Zdeněk Rosenberg
Chief economist

Designuje evaluace a výpočty CBA, pracuje s daty a věnuje se další analytické práci.

Andrea Vuová
Researcher
Zaměřuje se na zelená a sociální témata, foresight a komunikaci našich aktivit.

Budujeme a rozšiřujeme mezinárodní expertizu

V týmu českých i zahraničních expertů dnes kombinujeme znalosti základního i aplikovaného výzkumu, tvorby metodik, zkušenosti s veřejnou politikou i zkušenosti s vedením projektů.

Odborná rada

Odborná rada je složena z význačných osobností, které se dlouhodobě zasazují o zkvalitňování rozhodování ve veřejném sektoru a působí v prestižních institucích a akademickém prostředí. 

Marek Havrda
RIA, Good AI

Petr Janský 
CERGE-EI

Pavel Kysilka
6D Academy

Daniel Münich
IDEA, CERGE-EI

Danuše Nerudová
Mendelova Univerzita