Jsme nevládní neziskový think-tank výzkumníků a expertů na veřejný sektor

Přál bych si, aby naše země uměla přemýšlet o tom, kde svět bude. A aby efektivně a koordinovaně mířila tam, kde chceme, aby byl.
Jan Kleňha Spoluzakladatel a ředitel
Veřejná správa má obrovský dopad na životy nás všech. Pojďme přispívat k tomu, aby fungovala co nejvíce efektivně a skutečně chytře.
Ladislav Frühauf Spoluzakladatel a člen správní rady

Šuplíkové analýzy nám nedávaly smysl

Vznikli jsme jako skupina kamarádů a kolegů, kteří věřili myšlence, že i malé zlepšení politického rozhodování může mít širokosáhlé a dlouhodobé pozitivní dopady. V roce 2018 jsme začali intenzivně sledovat vývoj v zahraničí a zkoumat možnosti, jak může nezisková organizace efektivně napomáhat ke zlepšování rozhodování státu. Nechtěli jsme být think-tank tvořící vynikající analýzy, které pak končí v šuplíku. Proto jsme se se pustili do intenzivní spolupráce se státní správou a začali hledat možnosti, jak pomáhat nejen v jednotlivých tématech a oblastech, ale zejména systémově.

Naší zásadou vždy byla apolitičnost a snaha o rozvoj využívání kvalitních analytických nástrojů a přístupů ve veřejné správě. Od té doby jsme vyrostli do organizace, která má přes 20 zaměstnanců a je financována ze zahraničních i českých výzkumných grantů, filantropických zdrojů i veřejných zakázek. Níže naleznete výroční zprávy za roky 2019, 2020, 2021 a 2022.

Za podporu děkujeme

České priority získávají všechny finance z grantů a darů soukromých dárců, a vždy výhradně pod podmínkou zachování vlastní nezávislosti a nestrannosti.

V týmu kombinujeme znalosti a zkušenosti z výzkumu, veřejné správy, neziskového i soukromého sektoru 

Projektový tým

Díky různorodému zaměření i působení ve vědě a výzkumu v Českých prioritách pokrýváme široké spektrum témat. Máme řadu zkušeností s projektovým řízením, komunikací i prosazováním našich analýz či metodik a také využíváme bohatou síť kontaktů a externích spolupracovníků. 

Karolina Bieliková
Výzkumnice

Zapojuje se v rámci foresightového projektu.

Lucie Jungwiertová
Projektový manažer

Vede projekty Evidence Based Smart Cities (EBSC) a Finanční modely.

Tomáš Čech
Výzkumník

Pracuje na projektu s JRC, který usiluje o zlepšení přenosu vědeckých poznatků do veřejné správy.
Ladislav Frühauf
Zakladatel, člen správní rady

Zapojuje se do všech projektů, navazuje nová partnerství a hledá nové horizonty naší práce.
Dominik Hajduk
Výzkumník

Věnuje se forecastingovému projektu a datovým analýzám.

Markéta Hájek
HR

Pečuje o náš tým a má na starost celou HR agendu, včetně náboru, rozvoje či zlepšování našich procesů.

Pavel Hanosek
Výzkumník

Pracuje na forecastingovém projektu, kde se podílí na plánování jeho budoucnosti.
Kateřina Tisová
Výzkumnice

Vede vzdělávací cyklus ČP.edu a pracuje na společensko-vědních projektech.
Jan Kleňha
Zakladatel, ředitel

Spoluzakládal organizaci a dnes má na starosti hlavně projekty zaměřené na foresight.
Jonáš Kreisinger
Výzkumník

Pracuje na projektu s JRC, který usiluje o zlepšení přenosu vědeckých poznatků do veřejné správy.
Tereza Majerová
Výzkumnice

Zajímá se o budoucnost a pracuje zejména na forecastingových projektech a naší vnější komunikaci.

Barbora Duffková
Výzkumnice

Pracuje na evidence-based projektu týkajícího se zahraničních pracovníků a odborů v ČR. 

Xaver Jakub Gubáš
Výzkumník

Věnuje se analytické práci, práci s daty a na rozvoji kvanti projektů

Zdeněk Rosenberg
Hlavní ekonom

Designuje evaluace a výpočty CBA, pracuje s daty a věnuje se další analytické práci.

Andrea Vuová
Výzkumnice

Zaměřuje se na sociální a zelená témata, foresight a na naši komunikaci.

Tomáš Siblík
Výzkumný asistent

Pracuje na projektech na zkvalitňování rozhodování měst a obcí, nebo vytváří finanční modely.

Alexandre Reznikow
Seniorní výzkumník

Soustředí se na sociální politiku, foresight a zkvalitnění analytické práce ve veřejné správě.

Budujeme a rozšiřujeme mezinárodní expertizu

V týmu českých i zahraničních expertů dnes kombinujeme znalosti základního i aplikovaného výzkumu, tvorby metodik, zkušenosti s veřejnou politikou i zkušenosti s vedením projektů.

Odborná rada

Odborná rada je složena z význačných osobností, které se dlouhodobě zasazují o zkvalitňování rozhodování ve veřejném sektoru a působí v prestižních institucích a akademickém prostředí. 

Marek Havrda
RIA, Good AI

Petr Janský 
CERGE-EI

Pavel Kysilka
6D Academy

Daniel Münich
IDEA, CERGE-EI

Danuše Nerudová
Mendelova Univerzita