Jsme nevládní neziskový think-tank výzkumníků a expertů na veřejný sektor

Přál bych si, aby naše země uměla přemýšlet o tom, kde svět bude. A aby efektivně a koordinovaně mířila tam, kde chceme, aby byl.
Jan Kleňha Spoluzakladatel a ředitel
Veřejná správa má obrovský dopad na životy nás všech. Pojďme přispívat k tomu, aby fungovala co nejvíce efektivně a skutečně chytře.
Ladislav Frühauf Spoluzakladatel a člen správní rady

Šuplíkové analýzy nám nedávaly smysl

Vznikli jsme jako skupina kamarádů a kolegů, kteří věřili myšlence, že i malé zlepšení politického rozhodování může mít širokosáhlé a dlouhodobé pozitivní dopady. V roce 2018 jsme se začali intenzivně sledovat vývoj v zahraničí a zkoumat možnosti, jak může nezisková organizace efektivně napomáhat ke zlepšování rozhodování státu. Nechtěli jsme být think-tank tvořící vynikající analýzy, které pak končí v šuplíku. Proto jsme se se pustili do intenzivní spolupráce se státní správou a začali hledat možnosti, jak pomáhat nejen v jednotlivých tématech a oblastech, ale zejména systémově.

Naší zásadou byla vždy apolitičnost a snaha o rozvoj využívání kvalitních analytických nástrojů a přístupů ve veřejné správě. Od té doby jsme vyrostli do organizace, která má přes 20 zaměstnanců a je financována ze zahraničních i českých výzkumných grantů, filantropických zdrojů i veřejných zakázek. Zde máme výroční zprávy 20192020.  

Budujeme a rozšiřujeme mezinárodní expertizu

V týmu českých i zahraničních expertů dnes kombinujeme znalosti základního i aplikovaného výzkumu, tvorby metodik, zkušenosti s veřejnou politikou i zkušenosti s vedením projektů.