Podporujeme informované rozhodování ve veřejné správě

Jsme expertní think-tank usilující o integraci vědeckých poznatků a kvalitních analýz do procesu tvorby a implementace veřejných politik

Výzkum

Identifikujeme palčivé společenské problémy. Analyzujeme jejich kontext a dopad. Navrhujeme konkrétní možná řešení. 

Podpora

Spolupracujeme s lidmi napříč veřejnou, neziskovou a výzkumnou sférou. Napomáháme jejich vzájemnému propojení.

Systémová změna

Přinášíme zkušenosti a know-how ze světa. Navrhujeme možné cesty modernizace veřejné správy a společně je realizujeme. 

Máme za sebou desítky projektů.
Podívejte se na 4 vybrané:

Megatrendy a společenské výzvy


Pro Úřad vlády ČR jsme identifikovali globální megatrendy, které budou nejvíce ovlivňovat kvalitu života v ČR.

Výstupy tohoto projektu by měly sloužit i mnohým dalším veřejným institucím i neziskovému a soukromému sektoru.

Informované vládnutí


Ve spolupráci s řadou dalších neziskových organizací jsme vytvořili ucelenou koncepci pro modernizaci a zefektivnění státní správy.

Cílem této snahy je systémově podporovat principy a rozvoj "Evidence-Based Policymaking" v české státní správě.

Forecastingové turnaje


Uspořádali jsme největší forecastingový turnaj v ČR a vytvořili oficiální metodiku pro využití forecastingu ve veřejném rozhodování.

Robustní predikce budoucího vývoje umožňují organizacím dělat chytrá rozhodnutí a zvyšovat potenciál dopadů těchto rozhodnutí.

Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+


Ve spolupráci s PAQ Research jsme vydali sadu doporučení na téma bydlení, vzdělání a práce.

Konkrétní identifikované návrhy na opatření mají za cíl usnadnit proces integrace ukrajinských občanů do české společnosti.

Zajímají Vás podrobnosti k našim analýzám a metodikám, chcete se s námi spojit nebo s námi spolupracovat?

V týmu kombinujeme znalosti a zkušenosti z výzkumu, veřejné správy, neziskového i soukromého sektoru.  

Společně stavíme na principech otevřenosti, rigoróznosti, objektivity, nestrannosti a nezávislosti.

 Spolupracujeme s: