Newsletter - Dobrý Úsudek - Únor

Vítejte u Dobrého Úsudku

prvního českého newsletteru o úsudkovém forecastingu
a souvisejících tématech od think-tanku České priority

České priority se rozvíjením úsudkového forecastingu a souvisejících metod zabývají od roku 2020, především skrze turnaje OPTIONS a FORPOL. V červenci 2023 jsme sestavili Odborný Predikční Tým (OPT) složený z nejúspěšnějších účastníků našich turnajů, který pomáhá připravenosti veřejných institucí a volbě informanějších rozhodnutí o budoucnosti.

Novinky z českého forecastingu

Odborný Predikční Tým má za sebou první vyhodnocenou predikci

V červenci minulého roku začala první výzva OPT určená pro Generální štáb AČR, většina otázek směřovala k několikaletému horizontu, některé z nich však byly krátkodobější. Nyní máme k dispozici první vyhodnocenou predikci, a to na otázku: Kolik procent obyvatel ČR prohlásí ve výsledcích AES (tj. Adult Education Survey) z roku 2022 svou znalost cizího jazyka za alespoň dobrou? Členové OPT ke konci srpna 2023 stanovili jako svou mediánovou hodnotu 41.6%, výsledná hodnota pak byla 42%, což značí velmi vysokou přesnost.

Zapojte se do predikování na FORPOL Open

Pokud máte zájem s úsudkovým forecastingem experimentovat (případně ho trénovat), můžete tak učinit na naší volně přístupné platformě FORPOL Open. Stačí si pouze založit účet na platformě Metaculus a přihlásit se přes naši subdoménu. Otázky, zpravidla v počtu 3-5, nově přidáváme vždy 10. den v měsíci a vyhodnocujeme je přesně za měsíc, což umožňuje rychlou evaluaci výkonu účastníků a činí predikování dynamičtějším. Případně můžete pokládat také vlastní otázky. Příležitostně pak publikujeme ii dlouhodobější otázky. Výstupy měsíčních predikcí se pokusíme pravidelně vydávat s krátkými komentáři na blogu Českých priorit.

Novinky ze světového forecastingu

Metaculus Election Hub

Rychle se blížící americké prezidentské volby ovládly forecastingové platformy, které se jim rozsáhle věnují. Například Metaculus podle historických dat identifikoval tzv. battleground nebo také swing states, a všechny predikce na výsledky v těchto státech umístil do jedné rozsáhlé skupinové otázky, jejíž výsledky se propisují rovnou do tzv. Metaculus US Election Hubu. U většiny států se predikování aktuálně účastní kolem 120 forecasterů, což už je solidní číslo pro agregaci výsledků. Vyzkoušíte také přesnost svého odhadu? 

Na Manifold Markets můžete porovnávat své schopnosti s AI forecastery

Platforma Manifold Markets, která využívá k forecastingu tzv. predikční trhy, zahájila v lednu letošního roku  nový turnaj Human v Bots Forecasting Tournament 2024. V něm  můžete změřit své síly s připravenými modely umělé inteligence, případně s modely, které vytvořili jiní uživatelé platformy. Jedná se o velmi zajímavou příležitost, jak ověřit vlastní dovednosti v rychle se rozvíjejícím odvětví forecastingu.

Podcast Talking about the future 

Již v prosinci 2023 vyšel první díl na forecasting zaměřeného podcastu Talking About the Future superforecastera Roberta de Neufvilla. Ve své premiérové epizodě zpovídá dalšího superforecastera a ředitele Swift Centre Michaela Storyho. Swift Centre a jeho skupina superforecasterů usilují o to, aby se forecasting stal více využívaným a užitečným nástrojem především pro ty, kteří dělají reálná rozhodnutí ovlivňující svět kolem nás - což se  ukazuje jako překvapivě náročná činnost. Interview rozhodně doporučujeme k poslechu či přečtení. 

Talking about the Future už má také svůj druhý díl, tentokrát s Tomem Liptayem z vám již jistě dobře známého Metaculu, který se zabývá forecastingovým skóringem.

V turnaji GJO můžete soutěžit o podpis Daniela Kahnemana

Na forecastingové platformě Good Judgment Open je otevřený turnaj "Right!" said FRED: Q1 2024 Finance and Economics Challenge o podepsaný bestseller laureáta Nobelovy ceny Daniela Kahnemana “Noise: A Flaw in Human Judgment”. Turnaj představuje sérii 12 komplexních otázek zaměřených na finanční a ekonomická témata. Do většiny otázek se zatím zapojilo pouze kolem 60 forecasterů, šance na dobré umístění proto rozhodně stále existuje. V každém případě pospěšte, první otázky se uzavírají již 1. března!

Platforma INFER nově spadá pod výzkumnou organizaci RAND


Americká forecastingová platforma INFER (INtegrated Forecasting and Estimates of Risks) se věnuje primárně bezpečnostním a zahraničně politickým otázkám. Nově platforma spadá pod výzkumnou organizaci RAND, která dlouhodobě úzce spolupracuje s americkými bezpečnostními strukturami. Výstupy projektu INFER mají nadále sloužit především k přípravě doporučení určených relevantním institucím.

Zajímavá forecastingová otázka ze zahraničí

Tentokrát se pro populární otázku podíváme na Good Judgment Open, nevybíráme tu vůbec nejpredikovanější, jelikož se týká (opět) volby příštího amerického prezidenta. Otázkou, na kterou odpovídá druhý nejvyšší počet forecasterů na platformě (443) je: Will China, Russia, and/or the US detonate a nuclear device in their respective territories before 1 October 2024? Forecasteři GJO připisují šanci, že odpověď na výše zmíněnou otázku bude pozitivní, pravděpodobnost 15 %, což je zrovna u otázky týkající se jaderných zbraní poměrně hodně. Myslíte, že se GJO mýlí nebo byste odpověděli obdobně?

Odlišné formy forecastingu

Krom nejspíš již poměrně dobře známých platforem primárně určeným pro úsudkový forecasting, jako jsou Metaculus, Hypermind, GJO aj., se řada organizací a firem soustředí na jiné typy forecastingu.

Příkladem může být platforma Kaggle, na které se převážně datoví vědci účastní různých soutěží (zdaleka ne pouze forecastingových) založených na využívání umělé inteligence a strojového učení, resp. na vhodné analýze podkladových dat, zpravidla z oblasti byznysu.

Obdobně zajímavým počinem je firma Numerai, v rámci jejíž soutěže datoví vědci společnými silami budují a vylepšují nástroje pro predikování vývoje akciových trhů. 

Pokud se vám Dobrý Úsudek líbí, budeme rádi, pokud dáte vědět svým známým o možnosti jeho odebírání, například přes odkaz níže. Na další číslo newsletteru se můžete těšit přibližně za měsíc.

Za tým Českých priorit,

Pavel Hanosek

Chcete odebírat forecastingové novinky?