Podívejte se na příklady naší práce z různých projektů 

Jízdní řád pro kvalitní veřejné finance v ČR

Ve studii analyzujeme možnosti zkvalitnění správy veřejných financí v České republice.

Možnosti zvýšení příjmů státního rozpočtu

Zpracovali jsme 6 efektivních opatření s ročním příjmovým potenciálem 140 miliard Kč.

FORPOL

Pomocí forecastingových turnajů poskytujeme veřejným institucím predikce budoucího vývoje.

Národní vize

V krátkém dokumentu vysvětlujeme náš přístup k tvorbě národní vize a k její důležitosti. 

Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+

Spolu s PAQ Research jsme vydali sadu doporučení k integraci ukrajinských občanů do české společnosti.

FutuRIS

Metodou scénářů jsme spolu s Technologické centrum Praha zjišťovali, jak nastavit pražský inovační ekosystém.

Moderní řízení veřejných financí v ČR

V této studii analyzujeme moderní nástroje řízení veřejných financí (Public Finance Management).

Náklady bytové nouze

Počítáme a vyhodnocujeme náklady vyvolané bytovou nouzí v ČR, spolu s Platformou pro sociální bydlení.

Prioritizace v ČR

Na základě poznatků ze zahraničí navrhujeme, jak by měly být nastaveny systémy dlouhodobé prioritizace v ČR.

Cochemský model

Evaluační zpráva zhodnocující projekt zaměřený na aplikaci Cochemského modelu pro rozvádějící se rodiče se snahou zmírnit negativní dopady na děti. Více o projektu zde.

Foresight

Podporujeme veřejnou správu ve zpracovávání a využívání foresightových studií.

Postoje veřejnosti ke způsobům polit. rozhodování 

V průzkumu jsme zjistili, že by česká široká veřejnost uvítala větší zapojení odborníků a vědců ve veřejném rozhodování.

Společně na svobodu (SNS)

Evaluační zpráva zhodnocující projekt zaměřený na usnadnění přechodu z výkonu trestu na svobodu a finanční ohodnocení recidivy. Více o projektu zde

Forecastingové turnaje

Pořádáme turnaje v odhadování budoucnosti a identifikujeme tak nejlepší forecastery v ČR.

Megatrendy a velké společenské výzvy

Pro Úřad vlády ČR jsme identifikovali globální megatrendy, které budou nejvíce ovlivňovat kvalitu života v ČR.

Informované vládnutí

Vytvořili jsme koncepci pro modernizaci a zefektivnění státní správy, spolu s šesti dalšími neziskovými organizacemi.

Úvod do CBA

Krátké shrnutí, co je Cost-Benefit Analýza (CBA), která je  jednou z hlavních metod podporujících veřejné rozhodování.

Podpora analytických kapacit ve veřejné správě

Pracujeme s analytiky ze státní správy a podporujeme je v systémovém využívání poznatků ve veřejném rozhodování.

Obezita v České republice

V této studii jsme napočítali společenské náklady na obezitu a analyzovali přínosy různých možných řešení.

Přehled EBPM
organizací

Přehled organizací, které mohou být zdrojem inspirace a se kterými jsme naše evidence-based přístupy konzultovali.

Kompletní průvodce CBA

Kompletní průvodce Cost-benefit analýzou (CBA), kde se dozvíte kdy a jak přesně ji využívat.

Sektorový přehled k prioritizaci ve vzdělávání

Sektorový přehled nejdůležitějších problémů v oblasti vzdělávání, které by měly být řešeny prioritně.

Rychlost na dálnicích

V této studii kvantifikujeme náklady a přínosy možných změn rychlosti na dálnicích v ČR.

Intervence v raném dětství (ECI)

Přehled k tématu intervencí dětí v raném dětství s cílem dlouhodobě zvýšit jejich úspěšnost a kvalitu života.

Máte otázky k našim aktivitám a výstupům?
Napište nám na info@ceskepriority.cz