Pomáháme institucím rozumět budoucnosti

Využíváme úsudkový forecasting, metodu pro získávání odhadů budoucího vývoje na základě pravděpodobnostního uvažování
a agregace většího počtu kvalifikovaných úsudků

Co je to forecasting?

Forecasting je metoda pro získávání odhadů budoucího vývoje, k čemuž využívá uvažování v pravděpodobnostech a agregaci většího množství agregovaných úsudků. Pracuje s predikcemi v problematikách, které jsou nové nebo na ně neexistuje dostatek dat (např. celospolečenské dopady pandemie, dopady nových technologií, atd.) nebo které jsou vysoce komplexní (geopolitika, dopady krizových opatření, atd.).

Úsudkový forecasting vychází z kvantitativních dat, ale zohledňuje i kvalitativní vývoj. Představuje tak možnost vyhodnocení situace na základě aktuálně dostupných informací. 

Klíčovým prvkem úsudkového forecastingu je kolektivní inteligence - místo spoléhání na úsudek jednoho experta jsou agregovány odhady široké skupiny forecasterů. Dochází tak k minimalizaci informačního šumu a zkreslení, a naopak k maximalizaci objemu informací, na základě kterých jsou souhrnné predikce vytvářeny.

Nejvíce využívané aplikace úsudkového forecastingu jsou forecastingové turnaje (kde vyškolení forecasteři získávají odměny za nejpřesnější predikce) a predikční trhy (kde účastníci sází vlastní peníze na své odhady).

Čím se vyznačují úspěšní forecasteři a forecasterky? 
Jsou zvědaví, přemýšlí v širokých souvislostech, baví je zjišťovat informace a poznávat nová témata.
 

Forecastingové turnaje

Oproti jiným metodám agregace expertních názorů, jako jsou rozhovory a panely, dotazníky nebo metoda Delphi jsou forecastingové turnaje specifické ve třech aspektech:

 1. Přesnost - Využíváním numerických nebo pravděpodobnostních predikcí namísto vágních slovních vyjádření (“nejspíše”, “s velkou pravděpodobností” atd.), je možné sdílet preciznější informace i následně upravovat a vyhodnocovat vlastní predikce. Díky tomu je také možné matematicky hodnotit přesnost predikcí a po určité době identifikovat konzistentně nadprůměrné forecastery, jejichž názorům je pak možné přikládat větší váhu - na základě objektivních kritérií.
 2. Vyváženost - Díky fungování na on-line platformě je možné zapojit řádově více účastníků s různými expertízami a zkušenostmi, a také zajistit sdílení informací.
 3. Rychlost - Je možné vést průběžnou diskuzi, což je dále podpořeno mechanismem skórování predikcí (oceňování včasných predikcí) i aspektem soutěživosti a odměnami.

"Forecasting je zajímavý přístup k agregování názorů na možné budoucí vývoje, který je užitečný v osobním i veřejném rozhodování."

Petr Janský —
člen odborné rady organizace České priority

Forecastingový turnaj 

Cílem turnaje FORPOL (Forecasting for policy) bylo poskytnout veřejným institucím užitečné predikce na důležitá společenská témata.

Turnaj FORPOL byl ukončen 5. dubna 2023.

Co jsme zjistili díky turnaji FORPOL? 

Veškeré naše poznatky z turnaje můžete najít v našem FORPOL Project Write-up (psáno anglicky).

Predikce turnaje FORPOL

Politika

Kolik bude mít poslanecký klub SPD členů k 30. 3. 2023?

medián 19,9
realita 20

Bude do 31. 12. 2022 na oficiální návštěvě USA ve Washington, D.C. přijat premiér České republiky?

medián 3,4 %
realita k oficiální návštěvě nedošlo
Jakého kandidáta podpoří v prvním kole prezidentských voleb 2023 hnutí ANO?
Člena republikového předsednictva pravděpodobnost 67 %
Někoho jiného pravděpodobnost 11 %
Nikoho pravděpodobnost 1 %
Hnutí ANO v 1. kole podpořilo Člena republikového předsednictva

Kolik osob se zúčastní demonstrace organizované Hnutím PES plánované na 17. 11. 2022 na Letenské pláni?

medián 4622
realita 90

Kdy dorazí Andrej Babiš k památníku 17. listopadu na Národní třídě v Praze dne 17. 11. 2022?

medián 8:00
realita 7:57

Podá do 31. 5. 2023 premiér demisi nebo opustí libovolní čtyři členové vlády ČR vládu?

medián 2 %
realita k popsané situaci nedošlo

Kolik nelegálních překročení vnějších hranic EU v prvních čtyřech měsících roku 2023 zaznamená agentura Frontex?

medián 76 400
realita 80 430

Na kolik % budou plné podzemní zásobníky zemního plynu v ČR k 9. 1. 2023?

medián 63,2 %
realita 87,05 %
Ukrajina

Jaký podíl ukrajinských uprchlíků dříve ubytovaných v ubytovnách bude dle příští zprávy PAQ Research k datu šetření pro tuto ubytováno v pronájmu či v samostatných bytech od Ukrajinců či Čechů?

medián 19,9 %
realita 33,1 %
Ve kterém týdnu od listopadu 2022 do ledna 2023 dojde k největšímu přírůstku osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině? 
medián 3,61
realita Nejvyšší nárůstek nastal v prvním týdnu.

Kolik osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině bude Ministerstvo vnitra ČR evidovat k 31. 12. 2022?

medián 448 000
realita 433 100

Kolik bude MPSV evidovat osob ukrajinské národnosti na trhu práce v únoru 2023?

medián 295 500
realita 284 300

Jaký bude v únoru 2023 podíl uchazečů o práci ukrajinské národnosti k zaměstnaným pracovníkům ukrajinské národnosti?

medián 6,18 %
realita 6,8 %
Vzdělanost

Kolik učitelů MŠ a ZŠ, kteří vyučovali v roce 2019, k 1. 2. 2023 již nebude učit?

Dlouhodobá otázka, zatím nevyřešeno.

medián 14 700

V jakém celkovém objemu budou základní školy a pedagogicko-psychologické poradny žádat o podporu školních speciálních pedagogů a psychologů v rámci OP JAK do 28. 4. 2023?

medián 4,34 %
výsledná hodnota nejednoznačná

Kolik bude konkurzů na ředitele škol evidovaných pedagogickou komunitou s datem ukončení konkurzu mezi 1. 1. 2023 a 31. 5. 2023?

medián 226
realita 138

Jaké procento obyvatel ČR ve věkové skupině 25-64 let se v roce 2022 účastnilo nějaké formy celoživotního učení?

medián 19 %
Jaký podíl Čechů, kteří mají v roce 2023 zájem se zúčastnit aktivit celoživotního učení, označí za jednu z hlavních překážek, která jim v účasti zabrání, nedostatek financí?

Dlouhodobá otázka, zatím nevyřešeno.
medián 23,6 %
Jaký podíl společností vystavujících na Kariérním veletrhu COFIT v březnu 2023 bude alespoň část svých materiálů věnovat ženám v IT?
medián 21,9 %
výsledná hodnota nejednoznačná

Jaký bude podíl návštěvnosti prezenčních IT kurzů Czechitas na celkové návštěvnosti všech kurzů v lednu 2023?

medián 9,78 %
realita 14,4 %

Kolik bude v ČR uděleno akreditací pokročilým IT rekvalifikačním kurzům v roce 2027?

Dlouhodobá otázka, zatím nevyřešeno.

medián 29,1 %
Jaký bude počet podaných návrhů projektů do 10. VS programu TREND?
medián 526
realita 388
Jaká bude úspěšnost domácích subjektů v 9. rámcovém programu EU pro výzkum a inovace (Horizon Europe) v době jeho trvání, tzn. 2021 - 2027?
medián 20,99 %
odhad na základě odborného panelu 18, 56 %
Kolik % občanů ve venkovských oblastech ČR absolvovalo v roce 2022 vzdělávací kurz na internetu?
medián 10,7 %
realita 12 %
Ekonomika
Jaký bude poměr hypotečních úvěrů poskytnutých v Q4 2022 na pořízení stavbou oproti pořízení nákupem?
medián 35,8
realita 33,7
Oznámí do 31. 3. 2023 společnost Škoda Auto nebo koncern Volkswagen, že bude realizován záměr výstavby tzv. Gigafactory v České republice?
medián 2,5 %
realita K oznámení záměru výstavby do daného data nedošlo.
Klesne do konce května 2023 meziroční míra inflace v eurozóně pod 5 %?
medián 4 %
realita K poklesu pod 5 % nedošlo.
Klesne do konce května 2023 výnos německého dluhopisu na 10 let (TMBMKDE-10Y) pod úroveň 1 %?
medián 3,8 %
realita K poklesu pod 1 % nedošlo. 
Jaká bude zavírací cena kontraktu na elektřinu pro Slovensko na rok 2024 (Cal-24) v kategorii Baseload v EUR/MWh na burze EEX-PXE ke dni 31. 8. 2023?

Dlouhodobá otázka, zatím nevyřešeno.
medián 163 EUR/MWh

Jaká bude dle predikčního modelu TradingEconomics hodnota indexu LMEX za 12 měsíců k 31. 3. 2023?
 

medián 3 998
realita 3 657

Kolik % bude činit změna objemu zahraničního obchodu států OECD s Čínou v roce 2029 v USD očištěného o inflaci oproti roku 2019?

Dlouhodobá otázka, zatím nevyřešeno.

medián 9,06 %

Bude podíl výběrů z bankomatů na celkovém počtu transakcí kreditními kartami v ČR za rok 2022 vyšší, než 12%?

medián 0,5 %
Nastanou v ČR do roku 2050 povodně, u kterých bude vyčíslena celková škoda v hodnotě přesahující 120 mld. v cenách z ledna 2022?

Dlouhodobá otázka, zatím nevyřešeno.
medián 29 %
Společnost
Kolik procent Čechů bude na jaře 2023 s příjmem své domácnosti vycházet "obtížně" nebo "velmi obtížně"?
Na základě veřejného průzkumu společnosti STEM.
medián 27,3 %
realita 21,1 %
Kolik procent Čechů na jaře 2023 odpoví, že se většině lidí "spíše nedá" nebo "určitě nedá" důvěřovat?
Na základě veřejného průzkumu společnosti STEM.
medián 72,85 %
realita 74,2 %
Jaký podíl Čechů se bude na jaře 2023 domnívat, že je za přetrvávající mezinárodní situace "určitě" nebo "spíše" ohrožena bezpečnost České republiky?
Na základě veřejného průzkumu společnosti STEM.
medián 62,1 %
realita 54,5 %
Kolik bude od 1. 1. do 31. 5. 2023 (včetně) podáno v ČR návrhů na povolení oddlužení (osobních bankrotů)?
medián 7658
realita 8077

Kolik bude v roce 2023 nově nařízených exekucí v ČR?

medián 452 100
Jaký počet příspěvků na bydlení vyplatí MPSV za první čtyři měsíce roku 2023?
medián 967 700
realita 974 000
Kolik měst, která měla k 1. 1. 2022 20 000 až 100 000 obyvatel, bude mít k 1. 1. 2032 o více než 10% méně obyvatel, než k 1. 1. 2022?
medián 5,07 %

Kolik obyvatel budou mít obce spadající do metropolitní oblasti Praha k 31. 12. 2030?

medián 2 383 000
odhad na základě odborného panelu 2 401 000
Jaký podíl osob starších 16 let žijících v ČR bude v roce 2029 žít v domácnostech bez internetu?
medián 4,45 %

V kolika letech mezi lety 2041 a 2050 přesáhnou kumulované teplotní rozdíly v létě (počet chladících denostupňů) alespoň v 10 krajích 100?

medián 1,24
Reformy ČR
Kolik soudních znalců požádá do 31. 5. 2023 o zápis do nového registru, aby od roku 2026 mohli v činnosti pokračovat?
medián 98,3
realita 89
Kolik soudních znalců požádá do 31. 5. 2025 o zápis do nového registru, aby od roku 2026 mohli v činnosti pokračovat?
medián 2 300
Kolik % osob se zřízenou Identitou občana tuto k 31. 12. 2029 alespoň jednou využije?
medián 67,5 %
odhad na základě odborného panelu 75 %
Jaký podíl žáků zapisovaných do prvních tříd běžných ZŠ v roce 2027 bude zapisovaných s žádostí o odklad docházky?
medián 15,7 %
Jaký podíl žáků zapisovaných do prvních tříd v roce 2027 bude zapisovaných s odkladem, pokud by se snížil počet dětí na jednu učitelku v MŠ o ¼ k začátku školního roku 2027/2028?
medián 14, 6 %
odhad na základě odborného panelu 14, 86 %
Jaký podíl žáků zapisovaných do prvních tříd v roce 2027 bude zapisovaných s odkladem, pokud by o odklad povinné školní docházky mohla žádat pouze mateřská škola? 
medián 11,2 %
Dozvuky Covid-19
Kolik bude pacienty s COVID-19 kumulativně vykázáno člověkodní na jednotkách intenzivní péče na území ČR v prvních třech měsících roku 2023?
medián 6 410
realita ≤ 5 000
Kolik bude vykázaných PCR testů na onemocnění Covid-19 v ČR v prvních 3 měsících roku 2023?
medián 323 000
realita ≤ 300 000
Kolik dávek vakcín proti onemocnění COVID-19 se na území ČR použije v roce 2023?
medián 769 000

Zapojte se

Chcete se zlepšovat ve forecastingu a spolupracovat s ostatními forecastery?
Chcete sledovat predikce vývoje ve veřejném dění v ČR i jinde?
Chcete pokládat komunitě své vlastní forecastingové otázky?

Spustili jsme forecastingovou platformu FORPOL.open, kde může predikovat opravdu každý!
Všechny podrobnosti, jak se přihlásit a jak predikovat naleznete na samostatné stránce FORPOL.open. Těšíme se na Vaše predikce!

FAQ 

FAQ o forecastingu

Co je FORPOL a jaký je jeho cíl?

FORPOL neboli "Forecasting for Policy" je společným projektem organizace České priority a organizace Metaculus. Je financován z fondu EA Infrastructure Fund a jeho hlavním cílem je ověřit relevanci forecastingu pro využití ve veřejném rozhodování. 

Co je to úsudkový forecasting?

Úsudkový forecasting je metoda pro získávání odhadů budoucího vývoje na základě pravděpodobnostního uvažování a agregace většího počtu kvalifikovaných úsudků.

Při tvorbě veřejných politik je běžné konzultovat názory širokého spektra osob a odborníků a v posledních letech se výrazně zvyšuje zájem o využití robustních a systematických metod (jak individuálně, tak i institucionálně). S rostoucím zájmem roste také potřeba zdokonalování těchto metod. 

Úsudkový forecasting pracuje s predikcemi v problematikách, které jsou nové nebo na ně neexistuje dostatek dat (např. celospolečenské dopady pandemie, dopady nových technologií, atd.) nebo které jsou vysoce komplexní (geopolitika, dopady krizových opatření, atd.).

Úsudkový forecasting vychází z kvantitativních dat, ale zohledňuje i kvalitativní vývoj. Představuje tak možnost vyhodnocení situace na základě aktuálně dostupných informací. 

Klíčovým prvkem úsudkového forecastingu je kolektivní inteligence - místo spoléhání na úsudek jednoho experta jsou agregovány odhady široké skupiny forecasterů. Dochází tak k minimalizaci informačního šumu a zkreslení, a naopak k maximalizaci objemu informací, na základě kterých jsou souhrnné predikce vytvářeny.

Nejvíce využívané aplikace úsudkového forecastingu jsou forecastingové turnaje (kde vyškolení forecasteři získávají odměny za nejpřesnější predikce) a predikční trhy (kde účastníci sází vlastní peníze na své odhady).

Forecastingové turnaje

Oproti jiným metodám agregace expertních názorů (rozhovory a panely, dotazníky, Delphi) jsou forecastingové turnaje specifické ve třech aspektech:

 1. Přesnost - Využíváním numerických nebo pravděpodobnostních predikcí namísto vágních slovních vyjádření (“nejspíše”, “s velkou pravděpodobností” atd.), je možné sdílet preciznější informace i následně upravovat a vyhodnocovat vlastní predikce. Díky tomu je také možné matematicky hodnotit přesnost predikcí a po určité době identifikovat konzistentně nadprůměrné forecastery, jejichž názorům je pak možné přikládat větší váhu - na základě objektivních kritérií.
 2. Vyváženost - Díky fungování na on-line platformě je možné zapojit řádově více účastníků s různými expertízami a zkušenostmi, a také zajistit sdílení informací.
 3. Rychlost - Je možné vést průběžnou diskuzi, což je dále podpořeno mechanismem skórování predikcí (oceňování včasných predikcí) i aspektem soutěživosti a odměnami.

Všechny vstupy jsou automaticky shromažďovány na on-line platformě, která posléze slouží jako digitální úložiště názorů a zdrojů a pro budování kapacit a učení se jednotlivců i institucí.

Jaké přínosy má forecasting?

Zlepšení vlastních schopností přesně odhadovat pravděpodobnosti budoucího vývoje může mít v zásadní dopady na kvalitu vlastního rozhodování (každodenní i velká životní rozhodnutí, investování, práce s rizikem atd).

Státy i soukromé instituce nyní častěji investují do forecastingu, protože vnímají důležitost anticipace budoucích trendů při strategickém plánování i praktickém rozhodování, které má dalekosáhlé dopady a je nutné je dělat maximálně informovaně.

 1. Spektrum problémů - Pomocí úsudkového forecastingu je možné odpovídat na zcela nové i multisektorové problémy, na které nestačí pouze matematické a statistické modely (např. dopady nových technologií, vývoj pandemie, společenské dopady konfliktů a krizí, apod.)
 2. Pravděpodobnosti - Budoucnost není možné exaktně popsat, ale je možné o ní uvažovat v pravděpodobnostech na základě znalosti předchozího vývoje a kontextuálních faktorů. Tento přístup je pro dlouhodobě udržitelnou kvalitu rozhodování zásadní, jelikož umožňuje přesné popsání faktorů, na základě kterých je daná budoucnost považována za (ne)pravděpodobnou, a zjednodušuje tak následné upravení predikcí. Forecasteři tento způsob uvažování ovládají a aktivně se snaží v něm zdokonalovat.
 3. Rozvoj dovedností - Schopnost upravovat své názory a operovat s nejistotou a nedostatkem dat je extrémně užitečná i v osobním životě. Využíváním těchto metod budujeme návyky a přenos těchto schopností i do ostatních oblastí života.

 4. Množství názorů - Úsudkový forecasting využívá tzv. “moudrost davu” - jev, kdy je průměrný názor skupiny přesnější, než názory jednotlivých členů skupiny (v 80 - 90% případů, Otis 2022), a často i přesnější než názory expertů (až o 30%, Tetlock, 2014).

 5. Spolupráce ve skupině - Úsudkový forecasting probíhá v on-line prostředí, kde spolu mohou lidé sdílet informace a úvahy, a na základě toho zlepšovat své predikce.

 6. Asynchronní sdílení informací - Čas na tvorbu predikcí a aktivitu v turnaji si rozvrhují sami forecasteři a není potřeba sladit jejich programy. Aktivita zároveň probíhá on-line, což zvyšuje efektivitu a dostupnost výměny informací, a tím kvalitu výsledných predikcí.

 7. Diverzita - V mnoha společenských problémech je důležité reflektovat zkušenosti a názory širokého spektra osob. To je možné právě díky tomu, že aktivita probíhá v on-line prostředí a poskytuje možnost participace stovkám i tisícům účastníků.

 8. Anonymita - Benefitem je i vystupování účastníků pod pseudonymy, což snižuje argumentační sílu vyplývající pouze ze společenského postavení, akademických titulů nebo rétorických schopností, a umožňuje tak přesněji identifikovat opravdové talenty.

 9. Motivace - Úsudkový forecasting pracuje s kombinací společenských, individuálních, i finančních motivací, díky kterým je možné získat široké spektrum kvalitních úvah od rozdílných forecasterů. 

 10. Kombinace kreativity a expertízy - Vedle samotných pravděpodobnostních predikcí jsou důležitým produktem i psané úvahy jednotlivých forecasterů, které je možné efektivně obohacovat názory od oborových expertů.

Jak vypadá forecastingová predikce?

Forecasteři využívají zadání otázky a případné doplňující informace k prozkoumání dané problematiky. Po zvážení takových faktorů forecasteři stanoví budoucí stav, kterou považují za nejpravděpodobnější, a v komentáři ke své predikci uvedou faktory, které je k této predikci vedly.

Výstupem důkladného forecastingu je tedy číselný údaj o pravděpodobnosti budoucího stavu a psaný komentář vysvětlující předpoklady, na základě kterých byla tato pravděpodobnost stanovena. Tyto v průběhu trvání otázky mohou na základě nově obdržených informací aktualizovat či upřesňovat, což je klíčový aspekt forecastingu.

Například u otázky “Jaká bude cena 1 kg másla v ČR v týdnu od 20. 3. 2023?” začínají forecasteři přemýšlet a vyhledávat další informace, jako například:

 • Jaká je cena 1kg másla v ČR v současné chvíli?
 • Jaké bývají historicky ceny másla v druhé polovině února?
 • Stalo se od posledního února něco významného v mlékárenském průmyslu v ČR - nová konkurence, zánik společností, regulace?
 • Liší se ceny másla v týdnech před Velikonocemi od okolních týdnů? A bude 20. 3. 2023 na dohled od Velikonoc?
 • Jsou již teď pravděpodobné události (např. nárůst cen energií), které budou muset prodejci do příštího března promítnout do cen?

Všechny následně okomentují a na závěr mohou například zhodnotit, že za nejpravděpodobnější považují, že v dané chvíli budou ceny o 15% vyšší, než o rok dříve.

Proč je dobré přemýšlet o budoucnosti?

Tzv. futures thinking, neboli přemýšlení o budoucnosti, nám pomocí různých metod umožňuje se zamýšlet nad hnacími silami změn, které budoucnost utváří, a zároveň nám poskytuje možnost odhadovat důsledky dnešního rozhodování. Cílem není stanovit “co se stane,” ale co nejpřesněji zmapovat možný budoucí vývoj a jeho důsledky, a to na základě výzkumného a tvůrčího procesu využívajícího racionální, kolektivní a kreativní myšlení. Tento přístup je důležité využívat ve veřejném rozhodování nejen při tvorbě strategií, ale i při tvorbě veřejných politik.

Jaký je rozdíl mezi forecastingem a foresightem?

Foresight je nástroj, který umožňuje odhalit budoucí výzvy a příležitosti. Výsledkem foresightu jsou například analýzy trendů, predikce nebo scénáře budoucího vývoje. Ty jsou používány státní správou zejména ve strategické práci, prioritizaci či při posuzování dopadů veřejných politik. Foresight využívá soubor kvalitativních i kvantitativních metod, které jsou obvykle založené na odborné či veřejné participaci.

Forecasting je jedna z metod foresightu (další jsou např. scénáře, horizon scanning nebo backcasting). Každá forecastingová předpověď je zaměřena na konkrétní, úzce specifikovanou veličinu a otázka je formulována na její hodnotu v budoucnosti. Výměnou za částečné “vytržení z kontextu” je fakt, že takto poskytované predikce následně mohou být konfrontovány se statisticky pozorovanými jevy a matematicky vyhodnocovány. Toto umožňuje identifikaci dobrých - přesných (resp. přesnějších, než je obvyklé) zdrojů předpovědí.

Zároveň to znamená, že forecasting je často využíván jako vstupní podklad pro statistické predikční modely, např. ve finančním sektoru. Ne vždy ovšem existují dostupné či vhodné modely, a proto se čím dál častěji využívá i úsudkový forecasting, blíže popsaný výše.

Forecasting v Česku

Pod taktovkou organizace České priority byl v průběhu roku 2021 organizován forecastingový turnaj OPTIONS, který je doposud největším projektem svého druhu v Česku. Byl financován pomocí grantu od Technologické agentury České republiky (TA ČR).

Výstupem tohoto projektu byla metodika využití úsudkového forecastingu ve veřejném rozhodování.

Projekt OPTIONS spolupracoval s několika českými vládními institucemi, které se podílely na pokládání otázek a jejichž odhady jim byly následně předloženy. Patří mezi ně například Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) nebo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Úřadu vlády (NMS).

Více informací o turnajích OPTIONS, přehled otázek položených v předchozích turnajích a predikce forecasterů si můžete prohlédnout na options.ceskepriority.cz/

Forecasting ve světě

Projekt FORPOL je zasazen do kontextu globálního zvyšujícího se povědomí a zájmu o pravděpodobnostní úsudkové predikce ze strany veřejných institucí.

Historie využívání agregovaných úsudkových forecastů ve veřejné správě sahá do roku 2003, kdy tyto začaly být předmětem zájmu v USA. Ovšem široké veřejnosti je nejznámější program ACE americké agentury IARPA zabývající se pokročilým výzkumem pro zpravodajské účely. V tomto projektu, který běžel mezi lety 2010 a 2015, významně překonal vědecký tým vedený politologem Philipem E. Tetlockem očekávání zpravodajské komunity ohledně přínosů benefitů využívání predikčních turnajů pro odhadování budoucího geopolitického vývoje. Jejich výzkum (Tetlock a Gardner, 2015) ukázal, že po určité době je možné identifikovat forecastery, kteří systematicky vyhodnocují faktory tak, že za nejpravděpodobnější označí později skutečně nastalý stav přesněji a včasněji, než samotní experti.

V reakci na výsledky tohoto výzkumu byly i v jiných zemích zkoumány možnosti zavedení forecastingových turnajů pro účely veřejného rozhodování - např. COSMIC BAZAAR ve Spojeném království, forecastingový turnaj, ve kterém se stovky úředníků z Británie i jiných zemí snaží co nejpřesněji predikovat globální politický, environmentální, či ekonomický vývoj. Existuje také mnoho platforem, které se snaží popularizovat a zdokonalovat metody forecastingových turnajů nebo trhů. Jsou jimi například Metaculus či GJ Open a INFER.

Klíčovým výzkumným i společenským úkolem, kterému se v současnosti kolaborativně i individuálně věnují týmy po celém světě, je nejen uvádění dobré praxe forecastingu, ale také její rozšiřování na další témata veřejných politik.

Odborný Predikční Tým

Odborný Predikční Tým neboli OPT je složen z několika desítek nejpřesnějších a nejaktivnějších forecasterů a forecasterek z turnajů OPTIONS a FORPOL. Poskytuje kvalitní predikce sloužící k efektivnějšímu rozhodování veřejných institucí i soukromých firem a zvyšování jejich připravenosti na vývoj situace v různých oblastech.

Více informací o Odborném Predikčním Týmu OPT se dozvíte na jeho samostatné stránce.

Kontaktujte nás

Máte dotazy k projektu FORPOL?

Jan Kleňha

vedoucí projektu
jan@ceskepriority.cz

Chcete s námi spolupracovat
nebo se na něco zeptat?


forpol@ceskepriority.cz
info@ceskepriority.cz