Odborný Predikční Tým

Profesionální tým nejpřesnějších forecasterů a forecasterek utvářející predikce na komplexní a různorodá témata.

Forecasting a OPT

Odborný Predikční Tým neboli OPT je složen z několika desítek nejpřesnějších a nejaktivnějších forecasterů a forecasterek z turnajů OPTIONS a FORPOL, pořádaných výzkumným think-tankem České priority. Poskytuje kvalitní predikce sloužící k efektivnějšímu rozhodování veřejných institucí i soukromých firem a zvyšování jejich připravenosti na vývoj situace v různých oblastech.

OPT využívá metodu úsudkového forecastingu. Forecasting pomáhá odpovídat především na krátkodobé a střednědobé otázky v oblastech, kde není k dispozici dostatek přímých dat, jsou dynamické a nevyzpytatelné či v situacích, kdy není na rozhodování dostatek času. Pomoci ale může i při dlouhodobých predikcích - forecastingové otázky pak slouží ke sledování “signálů”, které vedou k užšímu spektru možných budoucích stavů a umožňují tak efektivně prioritizovat.

Možné příklady využití forecastingu:

Stát může správně vyhodnotit vývoj objemu exekucí a aktivně se blížící krizi zabránit a nebo ji alespoň zmírnit.
Veřejná instituce může lépe vyhodnotit riziko ozbrojeného konfliktu a vystavit varování pro své občany.
Soukromá firma může na základě promyšlené predikce úspěšně vložit své zdroje do rozvoje konkrétní technologie, která bude mít v různě vzdálené budoucnosti zásadní roli. 

Pro klienty

Pro členy OPT

Zvažujete využití Odborného Predikčního Týmu pro své potřeby? Níže najdete všechny potřebné informace.

Pro klienty

K čemu slouží OPT?

OPT pomáhá klientským organizacím v predikování budoucího vývoje v různých oblastech (technologie, geopolitika, sociální oblast, …). Využívá k tomu metodu tzv. úsudkového forecastingu, který dokáže generovat přesné predikce i v oblastech jinými metodami těžko odhadovatelnými - například z důvodu nedostatku relevantních dat, komplexnosti a nebo dynamického vývoje situace. Poskytování predikcí o pravděpodobném budoucím vývoji následně posiluje odolnosti a připravenosti organizací na tyto scénáře.


Benefity využití OPT

OPT a využití forecastingu stojí na odbourávání osobních zkreslení, informačních šumů a principu moudrosti davu. Členové OPT tvoří pestrou multidisciplinární skupinu, které své vlastní teze navzájem aktivně podrobuje kritickému zkoumání, což vede k nejpřesnějším predikcím. Dle řady zahraničních studií jsou uskupení jako je OPT při agregaci jednotlivých predikcí významně přesnější ve svých odhadech o budoucnosti, než samostatní experti z různých odvětví.
 

Jak spolupráce probíhá?

 1. Úvodní setkání - V rámci něj probereme koncept forecastingu a vyjasníme s vámi strategické oblasti, na které byste chtěli forecasting od OPT využít.
 2. Formulace strategického záměru - může proběhnout s námi a nebo interně v rámci vaší organizace. Výstupem budou jedno či dvě pro vás důležitá strategická témata.
 3. Setkání k formulování forecastingových otázek - V této fázi budeme přesně formulovat forecastingové otázky a “signály”, které mají vliv na vámi vybrané strategické téma.
 4. Položení otázek členům OPT - zvolené otázky položíme členům OPT na platformě Metaculus v dohodnutém časovém intervalu.
 5. Zpracování predikce, komentářů a vysvětlení členů OPT - Odpovědi, odhady a komentáře zpracujeme do přehledného reportu, který vám dodáme a odprezentujeme.
 6. Vyhodnocení a reflexe - Při vyhodnocení jednotlivých otázek budeme reflektovat přesnost predikce a diskutovat spolu s vámi, jaké faktory hrály největší roli a proč.

  Níže naleznete vysvětlení všech aspektů fungování Odborného Predikčního Týmu (OPT). V případě dotazu nás neváhejte kontaktovat!

Kdo jsou někteří z členů Odborného Predikčního Týmu?

Členové OPT používají pseudonymy, aby mohli bez obav sdílet i kontroverznější názory a skutečně kreativně přemýšlet na forecastovanými problematikami.

Gaborone
Ekonom

Gobabis
Kardiolog

Chicago
Statistik

Penzance
Manažerka

Montauk
Podnikatel

Užhorod
Politolog

Kharkiv
Právník

Guangzhou
Úředník
Headcorn
Programátor
Hamnøy
Výzkumník

Pro členy OPT

Smyslem fungování OPT je podpora veřejných institucí a jiných organizací či firem v jejich činnosti. Toho chceme docílit tím, že metodu úsudkového forecastingu zpřístupňujeme organizacím, které pro ni nemají interní kapacitu. Poskytování predikcí o pravděpodobném budoucím vývoji pak může podpořit jejich rozhodování a připravování se na budoucnost. Členové a členky OPT jsou za své predikce finančně ohodnoceni a zároveň se mohou společně ve forecastingu vyvíjet a zdokonalovat. 

Forecasting pomáhá odpovídat především na krátkodobé a střednědobé otázky v oblastech, kde není k dispozici dostatek přímých dat, jsou dynamické a nevyzpytatelné či v situacích, kdy není na rozhodování dostatek času. Pomoci ale může i při dlouhodobých predikcích - forecastingové otázky pak slouží ke sledování “signálů”, které vedou k užšímu spektru možných budoucích stavů a umožňují tak efektivně prioritizovat.

Možné příklady využití forecastingu:

Stát může správně vyhodnotit vývoj objemu exekucí a aktivně se blížící krizi zabránit a nebo ji alespoň zmírnit.
Veřejná instituce může lépe vyhodnotit riziko ozbrojeného konfliktu a vystavit varování pro své občany.
Soukromá firma může na základě promyšlené predikce úspěšně vložit své zdroje do rozvoje konkrétní technologie, která bude mít v různě vzdálené budoucnosti zásadní roli. 

Role členů OPT

Nejdůležitější úlohou členů OPT je vytváření a upravování predikcí – odhadem se jedná o závazek ve výši 4 - 10 hodin měsíčně. Záležet bude na množství aktuálně zpracovávaných otázek, jejich komplexnosti a kapacitách členů OPT.

Očekáváme, že v rámci své aktivity členové a členky OPT budou:

 • Aktivní každý týden (nebo nejméně každý druhý týden) – to zajistí generování včasných predikcí. Aktivita může znamenat také úpravu předcházejících predikcí, ve světle nových událostí či změny jejich perspektivy či názoru.
 • Psát vysvětlení svých predikcí vycházející z vlastní rešerše nebo sdílených informací od ostatních členů OPT. Zároveň očekáváme, že OPT bude mezi svými členy relevantní zdroje sdílet.
 • Pozorní a ochotní prioritizovat otázky, na které potřebujeme odpovědi – například v případě, že klient bude potřebovat predikci v krátkém čase z důvodu dynamického vývoje situace.
 • Přítomni na pravidelných virtuálních setkání s dalšími členy OPT, experty nebo koordinátory OPT.
Benefity a odměny

Zajímavá zkušenost – Členové a členky OPT budou disponovat nevšední pracovní zkušeností, rozšíří si znalosti a oblasti své expetízy.

Sebezdokonalování – Spolupráce s ostatními forecastery a forecasterkami umožňuje zlepšování se ve všech aspektech predikování – od vnímání více rovin a názorů, po precizní formulaci otázek a komentářů, až po přehled v aktuálním dění.

Komunita - Členové a členky OPT tvoří silnou komunitu, kde se navzájem rozvíjejí a mohou se obohacovat co do expertízy i kontaktů.

Smysluplnost – Predikce pomohou různým organizacím se lépe rozhodovat a mohou přímo pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí.

Exkluzivní akce – Členové a členky OPT budou mít prioritní přístup na workshopy a jiné akce, kde se dozví více o aktuálně predikovaných otázkách a nebo o tom, jak tvořit lepší a hodnotnější predikce. Účastnit se ale mohou i dalších akcí, některé z nichž nebudou nutně zaměřené na foresight ani na forecasting.

Finanční ohodnocení – Členové a členky OPT získají finanční ohodnocení času stráveného nad predikcemi v řádu jednotek tisíc Kč měsíčně. Tyto odměny budou odesílány čtvrtletně.

Výstupy

Vztah české populace k národním hodnotám a idejím státnosti (OPT + GŠ AČR)

Cílem spolupráce Odborného Predikčního Týmu a analytiků Generálního štábu Armády České republiky bylo získat vhledy do budoucího vývoje vztahu české populace k národním hodnotám a idejím státnosti. V rámci analýzy se forecasteři a forecasterky zaměřili na faktory ovlivňující schopnost a ochotu občanů bránit zemi v krizových situacích. 

Vývoj počtu vízových žádostí z ČLR do ČR (OPT + MZV ČR)

Cílem spolupráce Odborného Predikčního Týmu a Vízového odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky byl odhad rychlosti obnovení zájmu občanů ČLR o víza do ČR, který se po nástupu COVIDu-19 propadl. Výstup MZV využije pro plánování konzulárních kapacit v následujících letech a pro alokaci potřebných finančních prostředků v této oblasti. Zároveň report obsahuje klíčové informaci pro turistický průmysl v ČR, pro který jsou turisté z Asie významným zdrojem příjmů.

FAQ

K čemu slouží OPT?

Smyslem je poskytovat kvalitní predikce sloužící k efektivnějšímu rozhodování institucí a firem a zvyšování jejich připravenosti na vývoj situace v různých oblastech.

Forecasterům a forecasterkám umožní dlouhodobě a v intenzitě, jakou si sami zvolí, pokračovat v predikování na zajímavé otázky pro veřejné i soukromé organizace. 

Jak se mohu stát členem OPT?

Odborný Predikční Tým je tvořený nejúspěšnějšími forecastery z našich turnajů OPTIONS a FORPOL. Očekáváme, že v budoucnu budeme tým pravidelně doplňovat skrze další turnaje a nebo jednorázové intenzivní tréninky. Sledujte naše sociální sítě či se přihlaste k odebírání newsletteru, ať vám něco neunikne!

Jaké aktivity mohu od OPT očekávat?

Primární náplní OPTu bude tvorba pečlivě selektovaných predikcí, které mohou mít skutečný dopad na rozhodování různých organizací. Chystáme však také kalibrační otázky (na jejichž tvorbě se členové a členky OPTu mohou podílet), kde prověříme sílu argumentů členů a členek OPT, vzdělávací obsah (od průvodce forecastingovými metodami po přednášky, například s elitními členy zahraničních forecastingových organizací). V neposlední řadě budeme zajišťovat příležitosti k pravidelnému porovnání schopností členů a členek OPT s experty v různých oblastech či analytiky ze zajímavých veřejných institucí.

Co z OPT mají České priority a jejich partneři?

Rádi bychom skrz forecasting v České republice pomocí predikcí podporovali veřejné instituce i jiné organizace, forecasting také dále popularizovali - OPT je k tomu ideálním prostředkem. Naši partneři pak budou moci čerpat z informací a predikcí OPT, které obohatí jejich perspektivy a výstupy a pomohou jim se lépe orientovat či se připravit na jinak těžko viditelná rizika a eventuality.

Jaké otázky mohu očekávat v OPT?

Obecně to budou dva typy – kalibrační otázky (vytvořené projektovým týmem), které budou argumentačně zajímavé a budou mít za cíl stimulovat přemýšlení a trénování forecastingových postupů členů OPT, kteří je budou moci jednoduše také navrhovat. Druhým typem budou partnerské otázky, které mohou být komplexnějšího rázu (tak, jak je znáte z turnaje FORPOL). 

Jak náročná bude činnost OPT?

Rádi bychom vyšli vstříc členům a členkám OPT, které forecasting dlouhodobě zajímá, avšak nemohou mu věnovat velké množství svého času. Proto je naprosto v pořádku si vybírat konkrétní otázky – například ty, které vám jsou nejbližší. Zároveň pro ty, kteří mohou času věnovat více, bude na platformě vždy na co predikovat.

Budeme pochopitelně preferovat zvýšenou pozornost věnovanou partnerským otázkám, ale predikování kalibračních otázek umožňuje si schopnosti udržovat a zlepšovat, proto i jejich predikování dle našeho názoru dává velký smysl. Je tedy na členech a členkách OPT si zvolit míru aktivity – zvládáte zodpovědět pouze jednu či dvě otázky měsíčně? Nevadí!

Stačím na to být součástí OPT?

Této problematice a osobním pochybám se věnujeme v našem blogpostu, pokud si tuto otázku pokládáte, doporučujeme si jej přečíst.

Kolik členů má OPT?

Počítáme s tím, že v OPT bude kolem třiceti členů a členek. Na základě zahraničních zkušeností (a diskuzí se zahraničními forecastingovými organizacemi) jsme přesvědčení, že tento počet bude dostatečný k tomu, aby se projevily pozitivní efekty agregovaných predikcí – omezil se vliv “zkreslení” (biasu) a zpřesnila se celková predikce.

Kontakt

Máte otázky k OPT? 

Neváhejte kontaktovat koordinátora OPT Pavla.

Pavel Hanosek
Koordinátor OPT
pavel.hanosek@ceskepriority.cz