Jak se dostat k sociálním časovaným bombám?

Projekt ForSI a jeho metodologie

Při výběru foresightových metod je důležité si nejprve ujasnit cíle, kterých chceme dosáhnout. Jaké očekávame výstupy? A k čemu nám pomohou? V případě projektu ForSI bylo cílem odhalit problémy, které jsou dnes podceněné či zatím málo zjevné, ale jejichž význam bude do budoucna narůstat. Proto bylo vyhodnoceno jako nezbytné  porozumět jejich možným dopadům. Právě na základě těchto dvou cílů byly vybrány  foresightové metody Desk research, Horizon scanning, Analýza Megatrendů, Impact-Uncertainty Matrix a Futures Wheel.

1.fáze

Ještě předtím než jsme začali zkoumat budoucnost, bylo třeba se zaměřit na přítomnost, a tím zmapovat současný stav. Na to nám v projektu ForSI sloužila metoda Desk research, která je založena na kolekci a analýze již dostupných informací a datových sad o aktuálním stavu.

Naším cílem bylo nejprve vytvořit přehled mapující současné poznání o sociálních problémech – jinými slovy přehledný souhrn informací o problémech, které poté vstupují do foresightové analýzy a zkoumání budoucího vývoje. Tímto podkladem se stala sada karet sociálních problémů, která obsahovala 62 problémů s přehledem jejich příčin, dopadů a společenského vnímání.

Aby tato prvotní analýza nezůstala jen prací od stolu, byly v tomto bodě karty konzultovány s expertkami a experty z jednotlivých zahrnutých oblastí, kteří měli možnost se k nim vyjádřit. 

2.fáze

Na začátku foresightové fáze bylo potřeba začít přemýšlet o budoucím vývoji skrze analýzu současných a budoucích trendů. Na to sloužil Horizon Scanning, který byl využit jako doplňkové cvičení, a to ještě předtím než byla pozornost přesunuta na expertní foresightové workshopy. Účelem této metody je tzv. sběr hits (slabých signálů). Ten proběhl interně skrze syntézu volně dostupných zdrojů (mediální a odborné články, blogposty, rozhovory apod.). Tyto zdroje byly postupně systematicky přidávány do aplikace Pearltrees (kolaborativní aplikace pro ukládání online zdrojů) a v další úrovni analýzy byly v rámci interního workshopu podrobeny analýze a finální syntéze. 

Účelem tohoto kroku, bylo mimo jiné poukázat na to jak i denní prohlížení zpráv může mít vliv na to, jak přemýšlíme o budoucnosti. Horizon scanning je dnes možné využívat už automatizovaně a kontinuálně (např. Futures Platform), což přispívá k včasné identifikaci důležitých předpokladů o budoucím vývoji. 

3.fáze

V centru celé foresightové části projektu stály dva identické foresightové workshopy s experty. Jejich průběh byl postaven na využití tří foresightových metod. 

  • Krok 1: Vybrat nejvýznamnější megatrendy ovlivňující sociální problémy (Analýza megatrendů) 
  • Krok 2: Identifikovat sociální časované bomby (Impact - Uncertainty Matrix) 
  • Krok 3: Prioritizovat nejpalčivější / nejvýznamnější budoucí dopady a problémy (Futures Wheel)

Cílem prvního kroku bylo z již předem definované sady megatrendů a trendů vybrat ty, které budou pro vývoj sociálních problémů v ČR nejzásadnější. Pod megatrendy si můžeme představit například stárnoucí populaci, rychlý rozvoj AI nebo dopady klimatických změn. Právě nejčastěji vybrané megatrendy následně představovaly kontext pro další dva kroky. 

Druhý krok pracoval už se sadou karet sociálních problémů a cílem bylo vybírat ty problémy, které mohou mít  velké dopady s potenciálně velkou nejistotou, že nastanou. Nejprve měl každý účastník a účastnice za úkol vybrat za sebe dvě karty dle kritéria “Který problém bude mít velký dopad a velkou nejistotu?” Poté, se takto vybrané dvě karty, pokládaly na šablonu s Impact-Uncertainty Matrix, konkrétně na jeho výseč – kvadrant střední až velká nejistota a střední až velký dopad. Právě výběr tohto kvadrantu sloužil pro identifikování a výběr sociálních časových bomb, teda problémů s velkou nejistotou a velkým dopadem.

V posledním třetím kroku se už tyto časové bomby dále rozpracovávaly pomocí metody Futures Wheel, která slouží pro analyzu dopadů. Nešlo přitom jen o přímé dopady ale účastníci a účastnice pracovali i s takzvanými dopady dopadů. Právě tento způsob rozvíjení pomáhá přemýšlet o jednotlivých problémech více komplexně a s větším zaměřením na možný budoucí vývoj.

Co dál?

Vybraný postup není jediný, který je možné při hledání sociálních časových bomb dále využít. Pro hlubší poznatky je možné pokračovat ve vybraných metodách jako například Horizon scanning nebo opakovat některé kroky v detailnejší formě. Například Futures Wheel je možné probrat více do hloubky na konkrétních důležitých oblastech, a dále na něj navázat například analýzou křížových dopadů nebo využít scénáře a roadmapping. Stejně jako při každé další foresightové studii je dobré si uvědomit, že foresightový proces je možné nadesignovat různě, dle potřeb výzkumu. Proto je nutné nejen vybrat nejvhodnější metody, ale být si vědomi možných limitů, které však  můžeme využít v dalším navazujícím projektu.