Newsletter - Dobrý Úsudek - Duben

Vítejte u Dobrého Úsudku

prvního českého newsletteru o úsudkovém forecastingu
a souvisejících tématech od think-tanku České priority

České priority se rozvíjením úsudkového forecastingu a souvisejících metod zabývají od roku 2020, především skrze turnaje OPTIONS a FORPOL. V červenci 2023 jsme sestavili Odborný Predikční Tým (OPT) složený z nejúspěšnějších účastníků našich turnajů, který pomáhá připravenosti veřejných institucí a volbě informanějších rozhodnutí o budoucnosti.

Zapojte se do predikování na FORPOL Open

Pokud máte zájem s úsudkovým forecastingem experimentovat (případně ho trénovat), můžete tak učinit na naší volně přístupné platformě FORPOL Open. Stačí si pouze založit účet na platformě Metaculus a přihlásit se na jeho subdoméně. 

Otázky, zpravidla v počtu 3-5, nově přidáváme vždy přibližně 10. den v měsíci a vyhodnocujeme je za necelý měsíc, takže budete mít rychlou zpětnou vazbu a vždy něco nového k zamyšlení. Příležitostně pak publikujeme i dlouhodobější otázky - případně můžete pokládat i otázky vlastní. 

Výstupy měsíčních predikcí se pokusíme pravidelně vydávat s krátkými komentáři na blogu Českých priorit.

Příklad jedné z aktuálně otevřených otázek

Novinky ze světového forecastingu

Forecasteři predikují v Číně a Indii vyšší spotřebu uhlí, než očekávají mezinárodní instituce (Swift Centre)

Na konci března Swift Centre publikoval report, který popisuje názor jeho forecasterů, podle kterých se Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve svých očekáváních spotřeby fosilních paliv v Číně a Indii mýlí. Podle forecasterů bude v roce 2026 Čína spotřebovávat více uhlí, než předpokládá IEA, s 97% pravděpodobností; u Indie pak dokonce s pravděpodobností 98 %.

Forecasting jako nástroj pro evaluaci výzkumných projektů (Metaculus)

Prioritizace a odhad úspěšnosti výzkumných projektů je klíčovým tématem, které má přímý vliv na alokaci zdrojů a vědecký pokrok. V textu se píše, že grantové programy se zpravidla vyhýbají riskantnějším projektům. Organizace Federation of American Scientists ve spolupráci s Metaculem se pustila do experimentu, ve kterém pomocí forecastingu odhadovali pravděpodobnosti úspěchu výzkumných projektů. Výsledkem je report, který mimojiné hovoří o tom, že forecasting pomohl lépe identifikovat a následně popsat rizika a příležitosti jednotlivých výzkumných projektů a díky možnosti následně predikce spojené s jednotlivými projekty objektivně vyhodnotit přispívá k zdokonalování schopností hodnotitelů.

Začal další forecastingový Quarterly Cup (Metaculus)

Teprve před několik dny začal druhý letošní Quarterly Cup na Metaculu, který je vhodnou příležitostí trénovat s početnou forecastingovou komunitou na Metaculu. Všechny otázky, které se v turnaji postupně objevují, budou vyhodnocené v daném čtvrtletí a můžete také navrhovat vlastní otázky. 

Diskuze mezi forecastery - Jak velké riziko vychází z umělé inteligence? (FRI)

Forecasting Research Institute minulý měsíc publikoval report nazvaný Roots of Disagreement on AI Risk. Tento projekt se zaměřoval na dvě skupiny forecasterů - ty,kteří umělou inteligenci považují za hrozbu a očekávají, že s poměrně vysokou pravděpodobností v následujících desetiletích způsobí globální katastrofu; a ty, kteří takoví vývoj neočekávají. Cílem projektu bylo zkoumat, zda po vzájemné diskuzi dojdou obě skupiny ke konsenzu a nebo se nějakým způsobem zásadně jejich názory změní. 

Ve výsledku nastala pouze velký drobná změna v predikcích. Ti účastníci, kteří globální katastrofu způsobenou umělou inteligencí do roku 2100 dávali nízkou pravděpodobnost, zvýšili svou predikci z 0.1% na 0.12%. Naopak ti, kteří takovému scénáři původně dávali 25% pravděpodobnost snížili svou predikci na 20%. Řada účastníků ale uvedla, že změny v jejich predikcích nebyly způsobeny (pouze) argumenty protistrany. 

Forecasteři hodnotí pravděpodobnost scénářů původu koronavirové pandemie (Good Judgment Project)

V první polovině března Good Judgment Project vydal report, ve kterém se vrací k původům pandemie COVIDu-19 a soudí na základě své interní deliberace, že se 74% pravděpodobností pandemie vznikla tzv. zoonózou, tedy přenosem patogenu ze zvířete na člověka. Pouze 25% pravděpodobnost forecasteři přisuzují pandemii hypotéze, že virus unikl z Wuhanské laboratoře. 

Pro srovnání - Metaculus komunita na tuto otázku predikovala od dubna 2020 do května 2021 (následně byla uzavřena kvůli nejednoznačnosti), laboratorní hypotéza dosáhla za tyto dva roky maxima právě v dubnu 2020, kdy jí byla přiřknuta pravděpodobnost 29%. Od června 2020 do ukončení otázky pak již pravděpodobnost ani jednou nepřekročila 20% hranici.

Zajímavá forecastingová otázka ze zahraničí

Vzhledem k dynamickému vývoji situace na Blízkém východě se tentokrát s výběrem otázky zaměříme právě tam. Na Metaculu v tomto týdnu vzrostla predikce toho, zda do konce letošního roku zemře v konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem více než 1000 osob, o celých 28% (na 51%) Pravděpodobně to souvisí s eskalací vztahů mezi Izraelem a Íránem, ale také jedním posledních útoků Hizballáhu, ve kterém bylo zraněno 14 izraelských vojáků.

Odlišné formy forecastingu

Platforma Rootclaim v zásadě tvrdí, že lidé nejsou schopní komplexní situace nebo procesy zpracovat bez výrazného zkreslení, proto se snaží vystavět svůj vlastní proces přemýšlení nad otázkami z reálného světa, které si komunita pokládá, a který je založený na tzv. Bayesově větě a konceptech z nich odvozovaných.

Komunita Rootclaimu si zpravidla vybírá vysoce kontroverzní otázky, ve kterých není shoda na to, jaká je na ně správná odpověď. Následně intenzivně pracuje s několika možnými hypotézami, pro které posléze sbírá zdroje - a snaží se tak činit bez ohledu na to, zda danou hypotézu podporují nebo vyvracejí. Nakonec veškeré zdroje započítá (jejich důležitost, důvěryhodnost, …) a podle toho hodnotí vliv na výslednou pravděpodobnost.

Rootclaim má několik zajímavých úspěchů (např. odhad vraha izraelské celebrity). Zároveň existuje tzv. Rootclaim challenge - ta uvádí, že pokud někdo s výstupy platformy nesouhlasí, může se proti němu postavit - a pokud zvítězí v argumentační bitvě, dostane od provozovatele 100 000 dolarů. Rootclaim má za sebou čerstvě první porážku, kdy nedokázal přesvědčit o tom, že koronavirus vznikl v laboratoři ve Wuhanu, čemuž platforma dávala pravděpodobnost celých 94%. 

Pokud se vám Dobrý Úsudek líbí, budeme rádi, pokud dáte vědět svým známým o možnosti jeho odebírání, například přes odkaz níže. Na další číslo newsletteru se můžete těšit přibližně za měsíc.

Za tým Českých priorit,
Pavel Hanosek

Chcete odebírat forecastingové novinky?