Podporujeme informované rozhodování ve veřejné správě

Jsme expertní think-tank usilující o integraci vědeckých poznatků a kvalitních analýz do procesu tvorby a implementace veřejných politik

Výzkum

Identifikujeme palčivé společenské problémy. Analyzujeme jejich kontext a dopad. Navrhujeme konkrétní možná řešení. 

Podpora

Spolupracujeme s lidmi napříč veřejnou, neziskovou a výzkumnou sférou. Napomáháme jejich vzájemnému propojení.

Systémová změna

Přinášíme zkušenosti a know-how ze světa. Navrhujeme možné cesty modernizace veřejné správy a společně je realizujeme. 

Máme za sebou desítky projektů.
Podívejte se na 4 vybrané:

Foresight


Rozvíjíme a propagujeme foresight pro využití v české veřejné správě. Díky tomuto nástroji můžeme identifikovat výzvy a příležitosti v horizontu několika desetiletí.

Informované vládnutí


Ve spolupráci s řadou dalších neziskových organizací jsme vytvořili ucelenou koncepci pro modernizaci a zefektivnění státní správy.

 FORPOL


FORPOL neboli Forecasting for policy poskytuje veřejným institucím predikce budoucího vývoje v důležitých společenských tématech pomocí forecastingových turnajů.

Podpora analytických kapacit ve veřejné správě


Pracujeme s analytiky ze státní správy a podporujeme je v systémovém využívání kvalitních poznatků ve veřejném rozhodování.

Zajímají Vás podrobnosti k našim analýzám a metodikám, chcete se s námi spojit nebo s námi spolupracovat?

V týmu kombinujeme znalosti a zkušenosti z výzkumu, veřejné správy, neziskového i soukromého sektoru.  

Společně stavíme na principech otevřenosti, rigoróznosti, objektivity, nestrannosti a nezávislosti.

Chcete od nás v budoucnu odebírat novinky?  

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

 Spolupracujeme s: