Města a vznikající trendy

Předvídání budoucích trendů představuje klíčový proces pro podporu tvorby městské a územní politiky obecně. V městských oblastech nyní aktuálně žije více než polovina světové populace a tento podíl dlouhodobě stoupá. To má za následek extrémní lokální tlak na životní prostředí a energetickou a dopravní infrastrukturu. Přehlížení těchto vývojů by mělo zásadní dopad na kvalitu života místních rezidentů.

Z těchto důvodu se Angelidou et al. (2022) ve své studii pokouší zodpovědět, jak se chytrá města, chytrá doprava a chytré energie vyvinou do roku 2030 z vědecké a technologické perspektivy a jaké potenciální dopady mohou tyto oblasti mít na územní rozvoj. Využívají k tomu rozsáhlé rešerše literatury a participativní metodu Delphi se 120 experty z evropských zemí. Celkem 38 tvrzení, které pramení z rešerše literatury, experti ověřovali a přisuzovali jim věrohodnost.

Z výsledků plyne 18 vysoce pravděpodobných tvrzení, které určují, jak se budou zmíněné tři oblasti do roku 2030 vyvíjet. Tvrzení rozdělují do třech kategorií:

Hybné síly

 • rostoucí urbánní výzvy (např. zvyšování cen domů)
 • evropské a národní politiky a dotační schémata
 • jevy ohrožující udržitelnost (např. urban sprawl, overurbanizace a nekotrolovaný městský rozvoj)
 • města zlepší zavádění řešení chytrých měst budováním dovedností občanů a zvyšováním povědomí
 • potřeba přesnější reakce na poptávku po energii
 • technologický pokrok v oblasti umělé inteligence a internetu věcí zvyšuje efektivitu projektů chytrých měst a zvyšuje jejich atraktivitu pro evropská města

Trendy

 • digitalizace veřejných služeb zaměřená na uživatelem
 • tržní řešení se týkají etických otázek
 • malá a střední města přebírají řešení chytrých měst z těch větších
 • inteligentní technologie snižují náklady veřejné dopravy
 • udržitelné obchodní modely pro projekty chytrých měst s účastí soukromého sektoru
 • regulační rámce EU, které se týkají ochrany soukromí, bezpečnosti a etických otázek, se přizpůsobí
 • zvýšení počtu odběratelů energie

Dopady

 • posílení vztahů mezi vládami a občany prostřednictvím digitálně umožněné obousměrné komunikace
 • mikromobilita (např. kola, skútry, elektrické skateboardy) se zvyšuje digitalizací
 • iniciativy chytrých měst řeší potřeby zranitelných skupin a podporují sociální začleňování,
 • přeměna "ztrátového" cestovního času na "bonusový" čas ve veřejné dopravě,
 • řešení sdílené mobility (např. ridesharing, carsharing a bikesharing) se díky digitalizaci rozšiřují.
 

Dalších 17 výroků byly klasifikováno jako věrohodných, ale ne vysoce pravděpodobných, a 3 výroky vyvolaly mezi experty kontroverzi. Na identifikované výroky, především ty vysoce pravděpodobné, by měli brát ohled zástupci politického rozhodování při plánování rozvoje měst za účelem zvyšování kvality života obyvatel města.