Jaké jsou sociální časované bomby a co s nimi?

Projekt ForSI a jeho výstupy

Jaké sociální problémy nás budou trápit v budoucnu? Co je potřeba činit již nyní, abychom jejich závažné důsledky zmírnili či jim předešli? Na to jsme se snažili zodpovědět v projektu ForSI, na kterém jsme pracovali na jaře společně s oddělením sociálních inovací MPSV. To jak projekt probíhal a jak jsme v něm uplatnili foresightové metody si můžete přečíst v našem prvním blogovém příspěvku. 

V tomto druhém příspěvku k projektu, přibližujeme samotné výstupy projektu, alias k čemu jsme došli a jak se tyto výsledky uplatňují v praxi? 

1. Sociální časované bomby a Karty sociálních problémů

Hlavním výstupem samotného projektu jsou identifikované sociální časované bomby (v pracovní zkratce SČB). Celkem jsme identifikovali 15 SČB, a to na základě vypracovaných karet sociálních problémů. Tyto karty jsme nejprve vytvořili na základě rešerše a následně konzultovali s předními odborníky na sociální témata. V takto konzultované formě pak sloužily jako hlavní podklad pro práci v rámci celého projektu a jako samostatná sada karet jsou také  výstupem projektu. 

Co se týče samotných SČB, došli jsme k nim díky účasti mnoha odborníků (nejen ze sociálněvědních oborů), kteří se zúčastnili našich foresightových workshopů. Níže jsou tedy uvedeny problémy, které jsou experty vnímané jako dnes již vnímané, ale státní správou nedostatečně adresované a/nebo problémy, jejichž význam bude do budoucna narůstat (tedy tak, jak zní naše interní definice SČB). 

2. Výzva sociální inovace pro budoucnost

Sociální časové bomby sloužily jako podklad pro další výstup a to výzvu Sociální inovace pro budoucnost, která byla vyhlášena na konci září. Témy projektů i podklady k inspiraci jsou k dispozici na stránkách Podporujeme inovace. Výzva podporuje projekty maximálně na 30 měsíců a s maximální alokací 3,5 mil. Kč, podpořeno bude pravděpodobně okolo 30 projektů. Víc o výzvě se dozvíte i v podcastu Ministerský jednorožec.

3. Spolupráce s Katedrou veřejné a sociální politiky FSV UK

Během projektu nasbíraly oba týmy jak nové zkušenosti s foresightem tak i vědomosti o současných sociálních problémech. Aby tyto zkušenosti nezůstaly jen na oddělení OSI, vznikla domluva i s Katedrou veřejné a sociální politiky FSV UK na otevření vysokoškolského kurzu. Magisterský kurz Sociální inovace ve veřejné správě: foresight na budoucí sociální problémy a jejich řešení studenty seznámí s metodou foresightu, která bude doplněna o naše zkušenosti z projektu ForSI, dále si studenti vyzkouší foresightové techniky (analýza megatrendů a scénářování) a na závěr kurzu zkusí vymyslet projekt, který reaguje na budoucí sociální problém. Projekt budou předkládat v oficiálních formulářích MPSV a jejich záměry bude hodnotit komise. Kurz povedou členové oddělení sociálních inovací společně s našim kolegou z Českých priorit.