Summit výborů pro budoucnost

Foresightová jednotka Committee for the Future finského parlamentu organizovala historicky první Světový summit výborů pro budoucnost. Zástupci 13 parlamentních jednotek zemí různých světových regionů se sešli 12. a 13. října v Helsinkách.

Hlavním cílem summitu bylo představit jednotlivé výbory, identifikovat zásadní témata budoucnosti, se kterými se výbory setkávají, a diskutovat je. Prezentující tedy seznámili posluchače s funkcí svých výborů, aktivitami a výsledky dosavadní práce. Mezi reflektovanými tématy byl např. vliv technologií na dosažení environmentálně udržitelného rozvoje, potřeba nadnárodní regulace digitálního podnikání, či důležitost parlamentní spolupráce v proaktivním rozhodování, které je orientované na budoucí problematiku. 

Vyjma prezentací jednotlivých výborů byly do programu zařazeny i více specifické příspěvky, jako je např. ukázka umělé inteligence podobné člověku. Samozřejmostí byl také více než dvouhodinový blok, ve kterém účastníci diskutovali výhradně důležitá témata budoucnosti.

V závěru summitu zástupci světových výborů pro budoucnost potvrdili společné prohlášení, že, mj.:

  • budou podporovat to, aby politické rozhodování reflektovalo budoucí vývoj;
  • se budou zabývat otázkami, které mohou mít významný vliv na dalším vývoji;
  • se budou i nadále pravidelně setkávat;
  • budou podporovat zakládání nových výborů pro budoucnost v zemích po celém světě;
  • budou organizovat summity výborů pro budoucnost ve svých zemí.

K pořádání druhého Světového summit výborů pro budoucnost, který je naplánován na následující rok 2023, se zavázala v Uruguay. Nejbližší podobná akce s názvem “Congress of the Future 2023” nicméně proběhne již v lednu následujícího roku v Santiago de Chile.