Gamifikace foresightu

Snaha prosadit kreativnější způsoby přemýšlení o budoucnosti, ale i přilákat širší odbornou i neodbornou veřejnost vede k neustálému rozvoji gamifikace ve foresightu. Ať už jde o online hry nebo seriózní deskové hry, tento způsob diverzifikace přístupu k foresightu je stále více využívaný.

 

V současnosti využívá tyto kreativní způsoby přemýšlení o budoucnosti i JRC, a to zejména při tvorbě scénářů (JRC Scenario Exploration System). Množství podkladů, které jsou dostupné na jejich stránkách, pomáhají přiblížit proces foresightu jednotlivým lidem a reflektují široké spektrum témat. Také OSN v tomto směru využívá možnosti gamifikace, a to zejména pro zapojení širší veřejnosti. Herní systém foresight eXplorer, který byl původně zaměřen na Rozvojový program OSN, je v současnosti využíván pro další oblasti. 

 

Snaha zkreativnit výzkum budoucnosti má původ už v 60. letech. Hra “World Peace Game”, kterou vytvořil futurolog Richard Buckminster Fuller, byla určena pro pět hráčů, kteří spolupracují při hledání řešení globálních problémů, jako je přelidnění a přerozdělování zdrojů. V současnosti je tato hra známá pod názvem “Global Simulation Workshop” a je dostupná ve více verzích včetně dětské. 

 

Dnes už využívá i online her, které umožňují širokou účast veřejnosti. Příkladem je “World Without Oil”, kde si hráči představují svět, který se potýká s náhlým nedostatkem ropy. Jejich úlohou bylo popsat, jak se krize projevila v místě jejich bydliště, a společně vymyslet jednoduché a praktické způsoby přizpůsobení se změně.

 

S rozvojem gamifikace ale přichází i kritika, a to kvůli hrám, které jsou vytvořeny ne na základě foresightové efektivity, ale jen pro zisk. Také je potřeba myslet i na to, že využívané motivátory jako je soutěživost ve hrách nebo výměna názorů lidí z různých částí světa nikdy nebudou efektivní pro všechny. Proto je třeba zohlednit jaká je struktura části společnosti, které gamifikace jako motivace láká.