Lze propojit foresight a umění?

Kreativita je neoddělitelnou součástí většiny foresightových metod. Pomáhá se sense-makingem, tvorbou inovativních řešení i se zapojením širší veřejnosti. Právě proto je častým nástrojem pro foresight umění, která pomáhá přinést často abstraktní představy o budoucím vývoji do konkrétních a hmatatelných nápadů.

Umění jako nástroj pro přemýšlení nad budoucností je možné využít v rámci jednotlivých kroků foresightové studie nebo jako samostatný foresightový výstup. Například využití vizuálních prvků je poměrně časté například v participativních krocích. Příkladem je evropský projekt CIMULACT kde v rámci metody Visioning účastníci vytvářeli mozaiky toho, jak si představují život v budoucnu. Tyto nástroje se dají přenést i do online prostředí pro lehčí zapojení většího množství účastníků. Totéž udělali v Kanadě, kde pracovali s nástrojem Piccles. Tento nástroj poskytuje dospělým, dětem, umělcům i neumělcům nový způsob, jak se vyjádřit prostřednictvím kresby, kde každý malý obrázek spolupracuje s ostatními a odhaluje větší zákonitosti.

To, jakým způsobem může umění a design vstupovat do myšlení o budoucnosti, ukazuje i modul přednášek, seminářů a workshopů na UMPRUM s názvem Planeta B. Ta nabízí prostor pro mezioborovou experimentální praxi a týmovou spolupráci. Výsledkem jsou i konkrétní designy pro budoucnost, které pracují s tématy jako například toxicita jaderné energie nebo vodní ekosystémy, které se budou zkoumat v následujícím podzimním semestru.

Představy o tom, jaké konkrétní předměty a nápady  budou pro nás v budoucnosti užitečné, využíval také projekt britské organizace Nesta. Jeho cílem bylo prozkoumat budoucí výzvy a vyvolat diskusi o tom, jak dosáhnout větší odolnosti komunit v mimořádných situacích. Výsledkem byly konkrétní předměty, které vznikly v kontextu scénářů, které zohledňují různé organizační modely, akce občanů a požadavky ekosystému. Příkladem jsou modulární, přenosné záložní zdroje energie, které lze vyrobit v rámci komunity, nebo systém předpovídající záplavy na základě fotografií, které místní komunita sdílela na sociálních sítích.

S rozvíjejícími technologickými možnostmi vzniká také foresight, který pracuje s virtuálním uměním. Projekt Earth 2050 od Kaspersky ukazuje budoucnost očima futurologů, vědců a uživatelů internetu ze všech koutů světa a to skz psaný text, ale i interaktivní ilustrace a 3D modely. Tato interaktivní stránka nabízí predikce pro rok 2030, 2040 nebo 2050 a to pro různé země i města. Klade otázky na různá témata jako například: Co se stane s naší planetou, jak bude vypadat náš život, jaká budeme mít zaměstnání, co budeme jíst a podobně. Odpovědět může každý kdo má jakýkoliv svůj originální nápad.