Jakou knihu k začínajícímu podzimu?

Projekt ForSI a jeho výstupy

Se začínajícím podzimem nám končí i poslední slunečné dny a přichází počasí jako dělané na večery strávené s dobrou knížkou. V Českých prioritách jsme si pro vás připravili seznam z našeho letního čtení, který vás může inspirovat, kterou knížku vzít do ruky nejblíž. Výběr je poměrně široký: práce s daty, sociální struktury ve společnosti nebo řešení změny klimatu, tak doufáme že si každý vybere to své.

Andrea - Patrick Roberts: Jungle

V souvislosti s životním prostředím, změnou klimatu, ale i historickými a současnými nerovnostmi si asi většina z nás postupně uvědomila, že příčin těchto problémů je mnoho a jsou vzájemně zprovázané. Zvlášť překvapující však pro mě bylo si několik věcí uvědomit čtením knihy Jungle od autora a archeologa Patricka Robertse. Alias podívat se na jisté věci optikou rostlin a džunglí. Začíná dobou kambrijskou (před 500 mil lety) a končí naší současností. Vrací čtenáře do dob dinosaurů, udělá konečně pořádek v tom, co byl a jak vypadal třeba devon, karbon, perm, dále jak to teda bylo s evolucí člověka, a významně se věnuje éře kolonialismu a kriticky také tomu, co lze zpoznat a nevyřešit západní vědou. Dalekou historii dokládá do velmi představitelných a současných dopadů dnešního světa. Celkově je bohatá na nečekaná a nevídaná fakta, která vychází z nejnovějších zkoumání a tím o něco zpřesňují nebo aspoň doplňují konvenční znalost o naší historii a komplexnosti témat, která se snažíme řešit.

 

Dominik - Chris Miller: The Struggle to Save the Soviet Economy: Mikhail Gorbachev and the Collapse of the USSR

Čtivé zpracování nového archivního materiálu pojednávajícího o ambicích i realitách reformy sklerotického sovětského hospodářství v 80. letech. Poskytuje originální pohled na debatu o politické dimenzi perestrojky, který nabourává mýtus nevyhnutelnosti kolapsu SSSR a vrací hybnou sílu zpět jednotlivým aktérům. Podobnost rostoucího státního dluhu, stárnoucí průmyslové základny a nekompromisních zájmových skupin čistě náhodná.

 

Petr - Chris Wiggins & Matthew L. Jones: How Data Happened: A History from the Age of Reason to the Age of Algorithms

Kniha How Data Happened je intelektuální historií myšlenek, metod a technologií spojených s daty, statistikou, algoritmy. Ukazuje, že mnohá aktuálně vypadající úskalí s daty spjatých technologií - od kvantifikace lidí a jejich životů, po transparentnost fungování algoritmů a jejich nerovné na různé skupiny lidí - jsou s námi už od počátku snah o využívání dat a statistiky ve společenském kontextu. Popisuje, jak vývoj metod a technologií v této oblasti byl vždy poháněn ideologickými a mocenskými motivy přinejmenším stejně silně jako samotnou touhou po poznání. A samozřejmě upozorňuje, že měřením svět nejenom poznáváme, ale měníme. Z toho všeho plyne závazek uvažovat o datech a souvisejících metodách a technologiích odpovědně a nebrát je jako neutrální nástroje. Doporučeníhodné pro každého, koho práce s daty ve veřejné sféře zajímá nebo se na ní podílí.

 

Jonáš - Édouard Louise: Jak se stát jiným

Poslední román známého francouzského spisovatele popisuje jeho osobní cestu z nejnižší vrstvy francouzské společnosti mezi pařížskou intelektuální elitu. Kniha popisuje nejen autorovu snahu uspět ve světě, který pro něj nebyl určen, ale i existující bariéry ve francouzské společnosti. Kromě poutavého příběhu tak kniha nabízí sociologický popis třídních vztahů mezi francouzskou elitou, střední třídou a chudinou.

 

Karolína - Elizabeth Kolbert: Pod bílou oblohou

Na přelomu mezi reportáží a cestopisem leží kniha Pod Bílou oblohou od americké novinářky Elizabeth Kolbert. Ve třech zeměpisně rozdílných částech ponouká pohled nejen na to jak se lidi snažili ovládnout přírodu, ale také jaké následky to přináší doteď. Popisuje přílišný techno-optimismus a novou geologickou epochu tzv. Antropocénu, v níž lidská činnost představuje nejmocnější sílu utvářející mechanismus vývoje planety. Kniha jasně ukazuje, jak daleko jsme již od světa nenarušené, dokonale vyvážené přírody, ale také nahlíží do budoucnosti a poukazuje na to jak daleko musíme ještě zajít, abychom nalezli novou rovnováhu mezi člověkem a přírodou.