Spekulativní design - workshop na Social Innovation Forum

Jak můžeme designovat služby ve veřejné správě bez toho, abychom upadali do zažitých a ne vždy efektivních vzorců? I na tuhle otázku se snažil odpovědet workshop na konferenci Social Innovation Forum, který se konal na konci února v prostorách Kampusu Hybernská. Náš kolega Alexandre Reznikow spolu s designéry Terezou Navarovou, Klárou Pelouškovou a Romanem Novotným představili koncepty spekulativního designu a foresightu nejen v teorii, ale i pomocí praktického cvičení. 

Na začátku Roman Novotný vysvětlil přístup Human centered design, který vychází ze zkušenosti uživatele a na základě jejich potřeb se snaží zefektivnit individuální programy. I když tento postup tvorbu designu víc demokratizuje, má své limity jako například přílišné zjednodušení designu nebo amplifikace možných chyb. Jednou z odpovědí, jak je možné na tyto limity reagovat, je právě využití spekulativního designu, který “..nás vymaní z na nás uvaleného domnělého realismu našeho současného neoliberálního řádu; poskytuje alternativy, které uvolňují vazby, jež má realita k naší schopnosti snít.”  

V praktickém cvičení, které ze spekulativního designu vychází, účastníci pracovali s karetní hrou  “Péče z budoucnosti”, kde řešili potenciální problémy a jejich možné vývoje. Jednotlivé skupiny hledaly různá řešení, která často nabourala tradiční myšlení ve veřejné správě. Pracovalo se například s problémy jako je násilí mezi drogově závislými nebo problematika dětí na internetu, přičemž doba řešení a transformace byla od jednoho měsíce až po 50 let. Na karetní hru navazovala foresightová metoda backcasting, kdy se jednotlivá řešení navazovala na různé milníky v procesu transformace a také aktivity, které je možné udělat již dnes. 

Využití spekulativního designu a foresightu přináší do veřejné správy nové způsoby myšlení, které i když v prvním momentu mohou působit jako laické, svojí kreativitou a hravostí přinášejí nové pohledy, jak je možné na problémy a na jejich řešení nahlížet. Tyto metody a dlouhodobé myšlení v tvorbě svých veřejných politik je již zažitá praxe například v Británii či Finsku, či na úrovni Evropské unie. 

   (Zdroj: The Fountaine Institute, 2017)