Co můžeme očekávat od roku 2023?

Poslední dva roky ukázaly, jak nevyzpytatelné a zároveň vlivné mohou být některé události. Ať už je řeč o pandemii nebo válce na Ukrajině, potřeba připravenosti i na nečekané události ve společnosti sílí.  Co ale můžeme očekávat od nadcházejícího roku? Na to snaží alespoň částečně najít odpověď finská organizace Sitra a britská agentura pro inovace Nesta.

Obě dvě tyto organizace vydaly souhrn toho, co může v tomto roce ovlivnit náš život. Ať už jde o dlouhodobé megatrendy řešené v publikaci Sitra, nebo slabé signály, které nám pomáhají tyto velké trendy v společnosti identifikovat, na něž naopak poukazuje britská Nesta, je důležité s těmito změnami aktivně pracovat. 

“Překvapení nepřicházejí z ničeho nic. Jsou vyvolány dlouhodobými změnami, které označujeme jako megatrendy,” vysvětluje odborník na budoucnost Mikko Dufva na blogu organizace Sitra. Report popisuje celkový obraz změn prostřednictvím pěti témat: příroda, lidé, moc, technologie a ekonomika. Tyto témata primárně ovlivňuje krize ekologické udržitelnosti, která zahrnuje: oteplující se klima, biologickou rozmanitost klesající alarmujícím tempem, nadměrné využívání přírodních zdrojů a přibývání odpadu. I když každá ze zmíněných oblastí čelí vlastním výzvám, report zdůrazňuje, že je nevyhnutelné se dívat na budoucnost skrze komplexní vztahy, které mezi nimi fungují. 

Nesta přichází s opačným postupem a její autoři se zaměřují na konkrétní trend, technologii, myšlenku nebo údaj, který má významné, i když nejisté důsledky pro budoucnost. Letošní sbírka s výhledem do roku 2023 zkoumá vše od potenciálu kuchyňské robotiky, vzestupu pronatalitní politiky na podporu baby boomu až po komunitní hnutí za zelenou energii.

V obou případech jsou předkládaná také možná řešení a potenciální slibné nápady a inovace, které mohou přispět k vyhnutí se budoucím krizím, případně rychlé a efektivní adaptaci. Základem je uvědomit si, že období transformace, ve kterém se nacházíme a které mění mnoho struktur a způsobů fungování, nemusíme jenom pasivně přijímat. Report Sitra popisuje, že můžeme například přizpůsobit hranice únosnosti Země tím, že investujeme do ekologické rekonstrukce, podpoříme komplexní well-being lidí důrazem na udržitelný život, nebo podpoříme demokracii budováním důvěry ve veřejné instituce.