Textové analýzy


Fáze analytického procesu

Porozumět

Cíl a popis

Cílem textové analýzy, či také text miningu, je identifikovat nepoznané vzory, přelomové jevy a obecně jakékoliv poznatky ve velkém množství nezpracovaných, strukturovaných i nestrukturovaných dat.

Přístup

K dosažení výsledků se využívají počítačové softwary. Zpravidla ale samotné analýze musí předcházet kolekce relevantních zdrojů dat.

Vstupy

Do analýzy vstupuje vybraná literatura (články, knihy apod.). Textové analýzy mohou být vhodný doplněk a příležitost ke komparaci pro více kvalitativní metody.

Design

Průběh této metody nelze ilustrovat prostřednictvím šablony.

Postup

Textové analýzy lze zpracovat několika způsoby. Zobecněný postup autorů Rosa et al (2021) - viz příklad studie níže - je následovný:

Krok 1: Identifikace literatury
Úvodní krok analýzy je kolekce literatury. Tu lze identifikovat v závislosti na záměrech zadavatele studie: vyhledávání v akademických databázích pod klíčovými slovy či cíleně se zaměřením na konkrétní předem vybrané publikace.

Krok 2: Výběr software
Velmi důležitý krok je výběr softwaru pro textovou analýzu. Výběr by měl odpovídat zdrojům zadavatele (finance k pořízení softwaru, zkušenosti analytických pracovníků se softwarem).

Krok 3: Příprava podkladů
Ve třetím kroku se musí data z literatury náležitě upravit s ohledem na používaný software.

Krok 4: Výsledky
V závěrečném kroku dochází k roztřídění výsledků. Tento krok by měl zcela kopírovat cíle zadavatele. Ve zmíněné publikaci autoři popisovali výsledky jejich studie v následujících okruzích: identifikace (a) témat pomocí tematického modelování, (b) shluků témat a jejich popis a (c) rozložení témat ve zkoumaných foresightových studiích.

Výstup

Podobně jako v případě desk research i v tomto případě je forma výstupu závislá výhradně na zpracovateli a zadavateli studie.

Interpretace a další využití

Vhodné je metodu kombinovat například se scénáři či dopadovou analýzou futures wheel.

Výsledky, které například mohou zahrnovat identifikaci nových trendů, potenciálních hrozeb či investičních příležitostí, slouží jako podklad pro strategické plány.

Příklad studie

Rosa et al. (2021) ve svém výzkumu představují novou metodou textové analýzy a zaměřují se na využití tematického modelování pro provedení srovnávací analýzy. Cílem této analýzy je zjistit, jak se prognózy odvozené od občanů liší od ostatních institucionálních prognóz.