Úsudkový forecasting


Fáze analytického procesu

Předvídat

Cíl a popis

Úsudkový forecasting je metoda informovaného odhadování budoucího vývoje nejčastěji využívaná v komplexních multisektorových problematikách nebo v situacích s nedostatkem dat.

Přístup

Forecastingový turnaj je nástroj, který při využití finanční a sociální motivace dokáže zajistit efektivní spolupráci skupiny účastníků turnaje a dynamicky tak získat kvalitní odborné odhady a argumenty.

Vstupy

Do úsudkového forecastingu primárně vstupují historická data, která souvisejí s tématem, a informace relevantních odborníků, díky čemuž je možné blíže seznámit účastníky forecastingového turnaje s danou problematikou.

Design

Protože jde o kvantitativní odhady, které jsou doplněné krátkým komentářem, tato metoda nemá specifickou šablonu, podle které by se postupovalo.

Postup

Postup forecastingových turnajů vychází ze zkušenosti Českých priorit, a sice z projektu OPTIONS, který je také uveden níže jako příkladová studie. Na odkazu je dostupná i detailní metoda mj. včetně kategorizace forecastingových otázek.

Krok 1: Příprava
V rámci přípravy by měly být vydefinovány možnosti a přesné způsoby využití budoucí predikce. Měl by být vybrán horizont, nadesignován celý turnaj (platforma, délka, počet otázek, skórování atd.), vybráni účastníci (facilitace náboru a případné selekce), nastaveny pravidla a odměny a ideálně distribuován kalibrační trénink.

Krok 2: Organizace
Klíčem turnaje je pokládání pečlivě specifikovaných otázek a případně jejich následné vyjasnění. Důležitý je také průběžný monitoring případných problematických vstupů i průběžná komunikace s účastníky i s případnými zadavateli a uživateli výstupů.

Krok 3: Využití
V této fázi je třeba zajistit interní využití výstupů (ideálně podle plánu vytvořeného v přípravné fázi), případné zajištění spolupráce na využití výstupů s ostatními institucemi i další systematická práce s výstupy (veřejná prezentace a komunikace atd).

Výstup 

Výstup metody obsahuje pravděpodobnostní, číselné i slovní, predikce na zadané otázky. Zveřejněné predikce dle vlastního úsudku upravují a doplňují komentáři, díky čemuž spolu v reálném čase komunikují a navzájem se informují a doplňují.

Interpretace a další využití

Protože úsudkový forecasting poskytuje konkrétní kvantifikace, je vhodné na úsudkový forecasting navázat Delphi, aby došlo k analýze toho, co dané odhady znamenají pro další vývoj.

Užitečný je forecasting mimo jiné v případě náhlých událostí, jako jsou humanitární krize nebo války. Pomocí úsudkového forecastingu lze například agregovat predikce ohledně počtu válečných uprchlíků v důsledku konfliktu.

Příklad studie

Projekt Českých priorit OPTIONS byl sérií prognostických turnajů v Česku, jejichž cílem bylo najít nejlepší prognostiky v zemi a vytvořit z nich expertní prognostický tým. Tento tým je k dispozici vládě, aby jí pomohl v jejím úsilí přijímat dobře informovaná rozhodnutí zejména v krizových situacích a při vysoké nejistotě.