Behaviorální přístupy k evidence-based rozhodování v Koncepci Smart Cities

  • Zdroj financování: Technologická agentura ČR - Program SIGMA
  • Harmonogram: září 2023 až únor 2026

O projektu

Společný projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a think-tanku České priority hledá nové přístupy ke zkvalitnění rozhodování obcí, měst a krajů. Praktické uplatňování tzv. evidence-based rozhodování, tedy rozhodování na základě poznatků, vědeckých studií a výzkumů, je v současné době na úrovni územních samospráv ČR relativně omezené. Rozhodování založené na poznatcích je přitom důležitou součástí řady strategických dokumentů, ale aplikace do praxe zůstává výzvou. 

Behaviorální přístupy zahrnují řadu poznatků z psychologie a příbuzných věd, kterou jsou stále častěji uplatňovány i ve veřejné správě. Projekt se zaměřuje na kognitivní zkreslení, což jsou odchylky od racionálního rozhodování, s kterými se potýká každá myslící bytost. Příkladem je situace, kdy lidé upřednostňují informace, které odpovídají jejich vlastnímu názoru a ty opačné ignorují. Proto jsou kognitivní zkreslení důležitým faktorem, který ovlivňuje i evidence-based rozhodování. Projekt ale zohledňuje také další překážky evidence-based rozhodování samospráv jako omezený počet a kvalifikace zaměstnanců, časový stres, neujasněná vize či střet zájmů. Výhodou kognitivních zkreslení je, že jejich vliv na rozhodování se dá v mnoha případech relativně levně a snadno zmírnit. 

Aktivity

Po úvodní diagnostické fázi budou navrženy a v praxi vyzkoušeny konkrétní nástroje, které zlepší přístup obcí, měst a krajů k praktickému využívání evidence-based rozhodování, a to skrze testování vhodných intervencí k předcházení nežádoucích dopadů kognitivních zkreslení na rozhodování. Pozornost je zaměřena na typy rozhodnutí, které mají významné společenské dopady a jsou zpravidla provázeny vyššími ekonomickými náklady. 

Zjištění projektu budou shrnuta do doporučení ve formě metodiky a databáze dobré praxe. Vznikne také akreditovaný vzdělávací kurz. Všechny výstupy shrne webová aplikace využívající prvky AI jako uživatelsky přívětivá platforma pro řešení problémů a výzev s evidence-based rozhodováním. 

Projekt realizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  společně s think-tankem České priority, z. ú.

Projektový tým

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

Filip Kučera
Lenka Smékalová
Martin Horák
Edita Nezvalová
Jana Matošková
Jana Přílučíková

České priority


Tomáš Čech
Andrea Vuová
Karolina Bieliková
Ladislav Frühauf

Chcete se o projektu dozvědět více? Kontaktujte nás!

Filip Kučera
fkucera@utb.cz
+420 603 979 205

Tomáš Čech
tomas.cech@ceskepriority.cz

Projekt Behaviorální přístupy k evidence-based rozhodování v Koncepci Smart Cities je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu SIGMA.