ČESKÉ PRIORITY

Nacházíme efektivní řešení společenských výzev v ČR.

Zkvalitňujeme rozhodování o veřejných financích a politikách.

O co nám jde

Jsme přesvědčeni, že do rozvoje české společnosti je nutné investovat opravdu chytře. Naší misí je nacházet efektivní řešení společenských výzev a systematicky zkvalitňovat rozhodování o českých veřejných financích a regulatorních opatřeních. Chceme, aby toto rozhodování bylo založeno na používání kvalitních a objektivních zdrojů dat, nástrojů a analýz. Věříme, že je to jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zvyšovat kvalitu života v naší zemi.

Nedostatek objektivních metod rozhodování je politicky nepopulární problém zejména v době ekonomické konjunktury. Z pohledu rozsahu (1 505 miliard Kč ve výdajích státního rozpočtu na rok 2019) i z pohledu dopadů je však ekonomická prioritizace zanedbaná oblast, ve které je možné udělat relativně jednoduchá opatření s dlouhodobými pozitivními dopady.

Náš přístup

Za nejvhodnější nástroj k naplnění naší mise primárně považujeme kvalitní a nezávislé analýzy. Jedním z běžných příkladů je cost-benefit analýza, která je standardním nástrojem pro rozhodování, která se již mnoho let hojně aplikuje ve vyspělých zemích. Ze zahraničních zkušeností do velké míry čerpáme a naší ambicí je přenést právě do ČR.

V současné době již sice v České republice existují formální požadavky na analýzy nákladů a přínosů (např. v rámci procesu RIA), jejichž zpracování se ale často jeví jako nedostatečné rozsahem a hloubkou. Zároveň se analytici na ministerstvech a v dalších úřadech potýkají s nedostatkem kapacity, potřebných zdrojů a nástrojů pro kvalitní rozhodování o vhodnosti opatření a efektivnosti vynakládání státních prostředků.

Cílem nevládního projektu České priority je zajistit, aby byla velká část nových rozpočtových změn, legislativních návrhů a regulatorních opatření před schválením podrobována opravdu kvalitní analýze nákladů a přínosů. Termínem “přínosy” jsou myšleny zejména dlouhodobé pozitivní sociální, ekonomické a environmentální dopady.

O projektu

Našeho cíle dosáhneme ve třech fázích: V roce 2019 provedeme vlastní pilotní analýzy a ukážeme, jak vytvářet kvalitní podklady pro rozhodování o důležitých tématech v prostředí naší země. V druhé fázi budeme již běžně spolupracovat s mnoha odborníky z ministerstev, univerzit anebo výzkumných ústavů, politiky a ostatními stakeholdery napříč politickým spektrem na prosazení nejefektivnějších opatření vyplývajících z našeho výzkumu. Ve třetí fázi budeme usilovat o to, aby se objektivní a transparentní přístup stal normou pro všechna relevantní rozhodování. Zároveň budeme z pozice nezávislé instituce napomáhat implementaci těch nejefektivnějších opatření.

Projekt je prozatím podporován z českých filantropických zdrojů. Máme vytvořenou Odbornou radu projektu složenou z předních odborníků, kteří se zabývají komplexními ekonomickými a sociálními otázkami. Průběžně budeme spolupracovat s předními experty z ekonomických, sociálních a ostatních disciplín z České republiky i ze zahraničí.

Náš přístup je založen na hodnotách transparentnosti, rigoróznosti, otevřenosti, objektivity a nezávislosti.

Projektový tým

Ladislav Frühauf

Jan Kleňha

David Němeček

Zdeněk Rosenberg

Lucie Zapletalová

Alice Vágnerová

Kontaktujte nás

Odborná rada

Marek Havrda

RIA, Good AI

Petr Janský

CERGE-EI

Pavel Kysilka

6D Academy

Michal Mejstřík

IES, UK

Daniel Münich

IDEA, CERGE-EI

Danuše Nerudová

Mendelova Uni.

Kontakt


Ladislav Frühauf, člen správní rady

ladislav@ceskepriority.cz


Jan Kleňha, manažer projektu

jan@ceskepriority.cz