• Lidé a Společnost
 • Hospodářství
 • Životní prostředí
 • Zdraví
 • Infrastruktura
 • Vzdělání 

Indikátory pro Českou republiku

Projekt Mapování společenských problémů se zabývá identifikací naléhavých sociálně-ekonomických problémů v České republice a mapováním jejich hlavních dopadů na společenské blaho a individuální well-being.
Identifikované problémy jsou zařazeny do 7 odlišných tématických kategorií a dalších tématických podkategorií:

 • Lidé a Společnost
  • Obecné
  • Sociální rovnost
  • Kvalita života
  • Sociální bezpečnost
 • Hospodářství
 • Životní prostředí
 • Zdraví
 • Infrastruktura
 • Vzdělání