Hledáme kolegy do týmu!


Věnujeme se konkrétním tématům ve vybraných oblastech. Mezi ně na začátku projektu patří: Zdravotnictví, Vzdělávání, Životní prostředí, Infrastruktura a doprava, Sociální otázky a Veřejné finance.

1. Sektoroví experti

Hledáme sektorové experty, kteří mají komplexní pochopení vybraných oblastí a dokáží pokrýt kritické aspekty našeho působení v nich. Experti budou mít na starosti zejména:

   • Identifikace témat: Průběžná identifikace témat ve svém sektoru a základní ohodnocení jejich vhodnosti pro projekt
   • Recruiting výzkumníků a vědců: Získávání kapacit vědeckých a odborných týmů pro vypracovávání analýz, formulaci doporučení a širší spolupráci v projektu
   • Dozor nad analýzami: Odborné vedení vědeckých týmů, kteří se budou věnovat samotným analýzám
   • Komunikace s odbornou veřejností: Průběžná validace našich zjištění a zajišťování podpory po naše zjištění
   • Advokacie našich doporučení: Následná průběžná spolupráce s odpovědnými pracovníky na ministerstvech a dalších úřadech

Předpokládáme, že tato pozice je vhodná pro seniornější odborníky, kteří mají zkušenosti s výzkumem na akademické půdě nebo na jiné respektované instituci a jsou součástí širší odborné komunity. Počítáme se zapojením s menší částí kapacity na dlouhodobou spolupráci. Jsme připraveni začít co nejdříve, případně s postupným náběhem.

2. Výzkumníci

Výzkumníky, kteří budou součástí vědeckých týmů analyzujících konkrétní témata ve vybraných oblastech.

Výzkumníci budou mít na starosti zejména:

   • Spolupráci na analýzách: Vlastní výzkumná aktivita a zapojení do širších vědeckých týmů, které se věnují samotným analýzám
   • Komunikace s odbornou veřejností: Koordinace s mnoha odborníky v ČR i zahraničí ohledně sběru dat a validace našich zjištění; Interpretace našich výsledků, formulace doporučení a jejich komunikace
   • Kontaktování dalších analytiků a vědců: Případné zajišťování a rozšiřování kapacit vědeckých a odborných týmů
   • Identifikace dalších témat: Průběžná identifikace dalších témat a zhodnocení jejich vhodnosti pro projekt

Tato pozice je vhodná pro mladé perspektivní ekonomy nebo seniornější odborníky, kteří mají zkušenosti s výzkumem na akademické půdě nebo podobné instituci a jsou součástí širší odborné komunity. Počítáme se zapojením v interním nebo externím módu na projektové nebo i dlouhodobější bázi. Jsme připraveni začít co nejdříve, případně s postupným náběhem.


3. Analytici

Hledáme mladé analytiky, kteří budou zejména pomáhat v našich analýzách na všech tématech, kterým se věnujeme. Zároveň budou mít možnost se zapojit do jiných rozvojových aktivit v oblasti Evidence-based policymaking, na kterých pracujeme.

Analytici budou mít na starosti zejména:

   • Spolupráce na analýzách: Podpora vědeckých týmů při sběru a analýze dat, provádění interviews a dotazníkových šetření s odbornou veřejností
   • Komunikace s odbornou veřejností: Zajišťování vhodných zdrojů dat a jejich validace, interpretace výsledků a jejich komunikace

Tato pozice je vhodná především pro stávající studenty ekonomických, sociologických a dalších relevantních oborů, kteří mají první zkušenost s výzkumnou prací a kteří si chtějí rozšířit svoje praktické dovednosti a získat další reálnou zkušenost. Počítáme se zapojením na plnou nebo částečnou kapacitu, podle našich aktuálních probíhajících analýz.


4. Odborná stáž při nebo po studiu v oblasti ekonomiky

Do mladého, akčního týmu v Praze hledáme kolegu/kolegyni na brigádu nebo poloviční až plný úvazek, ideálně studenta/studentku vyššího ročníku VŠ studia nebo čerstvého absolventa se zájmem o ekonomiku (vyznání se v základních ekonomických principech a metodách je potřeba, ale obor studia není zásadní).

Více: Odborná stáž


Co nabízíme?

 • Účast na ambiciozním projektu s dlouhodobým dopadem
 • Kontakt se zajímavými lidmi z akademické, vědecké i politické sféry
 • Ideální příležitost k rozvíjení se a překonávání osobních výzev
 • Startupovou otevřenou kulturu a značnou flexibilitu
 • Tým inspirativních akčních kolegů
 • Odpovídající odměnu

Co dál?

Pokud jste se v tom našli, ozvěte se nám na ladislav@ceskepriority.cz. Rádi si s Vámi promluvíme a navzájem si vysvětlíme naše očekávání.

Za tým Českých priorit,

Ladislav Frühauf & Jan Kleňha