Hledáme kolegy do týmu!

1. Projektový manažer

Hledáme na dlouhodobou spolupráci projektového manažera, který bude dohlížet nad mnoha aspekty naší práce, koordinovat interní i externí komunikaci a také validovat a upravovat naše strategické směřování. Projektový manažer bude zejména:

   • rozvíjet naše pochopení klíčových problémů v prioritních oblastech,
   • zlepšovat systém prioritizace a kritéria pro výběr oblastí, problémů a opatření,
   • sestavovat a koordinovat výzkumné týmy na jednotlivé cost-benefit analýzy,
   • zajišťovat komunikaci s Odbornou radou a podporovateli projektu,
   • udržovat a rozvíjet naše kontakty v ČR i zahraničí,
   • administrovat technické zázemí projektu.

Tato pozice je vhodná pro lidi, kteří již mají nějakou zkušenost s vedením projektů a nebojí se osobní odpovědnosti a vysokého nasazení. Projektový manažer bude zároveň velmi úzce spolupracovat se zkušeným ředitelem projektu a dalšími členy interního týmu, bude mít velkou příležitost se dále učit a rozvíjet.

Zapojení ideálně na plný úvazek, minimálně na 60% kapacity. Začít můžeme co nejdříve, případně s postupným náběhem.

2. Sektoroví experti

Hledáme sektorové experty, kteří mají komplexní pochopení vybraných oblastí a dokáží pokrýt kritické aspekty našeho působení v nich. Mezi ně na začátku projektu patří: Zdravotnictví, Vzdělávání, Životní prostředí, Infrastruktura a doprava, Sociální otázky a Veřejné finance. Experti budou mít na starosti zejména:

   • Identifikace témat: Průběžná identifikace témat ve svém sektoru a základní ohodnocení jejich vhodnosti pro projekt
   • Recruiting výzkumníků a vědců: Získávání kapacit vědeckých a odborných týmů pro vypracovávání analýz, formulaci doporučení a širší spolupráci v projektu
   • Dozor nad analýzami: Odborné vedení vědeckých týmů, kteří se budou věnovat samotným analýzám
   • Komunikace s odbornou veřejností: Průběžná validace našich zjištění a zajišťování podpory po naše zjištění
   • Advokacie našich doporučení: Následná průběžná spolupráce s odpovědnými pracovníky na ministerstvech a dalších úřadech

Předpokládáme, že tato pozice je vhodná pro seniornější odborníky, kteří mají zkušenosti s výzkumem na akademické půdě nebo na jiné respektované instituci a jsou součástí širší odborné komunity. Počítáme se zapojením s menší částí kapacity na dlouhodobou spolupráci. Jsme připraveni začít co nejdříve, případně s postupným náběhem.

3. Výzkumníci

Výzkumníky, kteří budou součástí vědeckých týmů analyzujících konkrétní témata ve vybraných oblastech. Mezi ně na začátku projektu patří: Zdravotnictví, Vzdělávání, Životní prostředí, Infrastruktura a doprava, Sociální otázky a Veřejné finance.

Výzkumníci budou mít na starosti zejména:

   • Spolupráce na analýzách: Zapojení do vědeckých týmů, které se budou věnovat samotným analýzám
   • Kontaktování dalších analytiků a vědců: Získávání kapacit vědeckých a odborných týmů pro vypracovávání analýz, formulaci doporučení a širší spolupráci v projektu
   • Komunikace s odbornou veřejností: Koordinace s mnoha odborníky a validace našich zjištění
   • Identifikace dalších témat: Průběžná identifikace dalších témat a zhodnocení jejich vhodnosti pro projekt

Tato pozice je vhodná pro mladé perspektivní ekonomy nebo seniornější odborníky, kteří mají zkušenosti s výzkumem na akademické půdě nebo podobné instituci a jsou součástí širší odborné komunity. Počítáme se zapojením v interním nebo externím módu na projektové nebo i dlouhodobější bázi. Jsme připraveni začít co nejdříve, případně s postupným náběhem.


Co nabízíme?

 • Účast na ambiciozním projektu s dlouhodobým dopadem
 • Kontakt se zajímavými lidmi z akademické, vědecké i politické sféry
 • Ideální příležitost k rozvíjení se a překonávání osobních výzev
 • Startupovou otevřenou kulturu a značnou flexibilitu
 • Tým inspirativních akčních kolegů
 • Odpovídající kompenzaci

Co dál?

Pokud jste se v tom našli, ozvěte se nám na jan@ceskepriority.cz. Rádi si s Vámi promluvíme a navzájem si vysvětlíme naše očekávání.

Za tým Českých priorit,

Ladislav Frühauf & Jan Kleňha